Nieuwe alarmerende studie over ggo's

Op 19 september publiceerden de media een schokkende studie van Franse vorsers over ggo's. Ratten die gevoed werden met genetisch gewijzigde maïs van Mosanto ontwikkelden tumoren zo dik als pingpongballen en overleden twee à drie keer sneller.


De studie werd aangestuurd door Gilles-Eric Séralini, professor aan de universiteit van Caen in het noorden van Frankrijk. Gedurende twee jaar volgde zijn team een groep controleratten en 200 ratten die ze in drie groepen verdeelden: de eerste groep werd enkel met de glyfosaatresistente ggo-maïs NK603 gevoed, de tweede met de ggo-maïs die met Roundup behandeld was, 's werelds meest gebruikte onkruidverdelger, en de derde met maïs die niet gemodificeerd was maar wel behandeld met deze onkruidverdelger.

De resultaten zijn alarmerend. Ze wijzen op heel wat meer en vroegere sterfte bij het gebruik van deze twee producten (ggo en Roundup). De sterfte bij de vrouwelijke ratten lag twee tot drie keer hoger dan bij de controlegroep, en de ratten van beide geslachten hadden twee tot drie keer meer tumoren.

De Europese Commissie heeft voedselveiligheidsautoriteit EFSA gevraagd de resultaten te onderzoeken. Europees parlementslid Bart Staes (Groen) eist meteen een moratorium voor alle nieuwe toelatingen voor ggo-teelten en ggo-producten op de Europese markt. Hij vraagt ook dat onderzoek naar ggo's grondiger gebeurt. "De onderzoeksgegevens van Monsanto en andere multinationals zijn niet objectief en niet gebaseerd op serieus wetenschappelijk en betrouwbaar onderzoek", aldus Bart Staes.

De studie van Séralini werd over een langere periode en op completere wijze gevoerd dan de studies die regeringen en industriëlen bestellen. Slechts een heel klein aandeel van hen onderzoekt naar gezondheidseffecten, omdat de fabrikanten zelf de studies mogen uitvoeren.

Melody De Visscher
 

© Vivat.be 2020