Hoe omgaan met de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten?

Sinds 1 januari 2013 is er heel wat veranderd voor organisatoren van muziekactiviteiten, want dan zijn de nieuwe geluidsnormen van de Vlaamse overheid van kracht geworden. Alle informatie is te vinden in de brochure ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten’ van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.


Door de toenemende ongerustheid over gehoorschade door muziek besliste de Vlaamse overheid om vanaf 1 januari 2013 nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in te voeren. De regelgeving geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld (bijv. cafés, jeugdhuizen, feestzalen, fuiven, festivals, concerten, …) en is gebaseerd op het geluidsniveau in de inrichting.

Bij een geluidsniveau vanaf 85 decibel moet een organisator voortaan constant het geluidsniveau in de gaten houden, en moet er dus een decibelmeter in de zaal zijn. Hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer verplichtingen er gelden voor de exploitant. Die zijn allemaal te vinden in de overzichtelijke brochure, net als enkele algemene principes, een overzicht van wie wanneer welke toelating of vergunning nodig heeft, richtlijnen voor hoe je het geluid kan meten én beheersen, en een hoofdstuk over controle en sancties.

De brochure is online te vinden via

www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020