Tips voor trips: Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Dit museum is één van de meest bezochte musea van België. Niet in het minst omdat het beschikt over één van de rijkste collecties ter wereld van etnografische voorwerpen uit Midden-Afrika. Het museum herbergt trouwens tal van unieke collecties : het archief van de ontdekkingsreiziger Stanley, een unieke zoölogische verzameling...


Het museum van Tervuren ontstond als een uitvloeisel van de Wereldtentoonstelling van 1897. Leopold II liet toen een tentoonstelling over Kongo organiseren in het Koloniënpaleis in Tervuren. Deze tentoonstelling had zoveel succes dat men besloot en Kongo Museum op te richten (1898). Het gebouw werd al snel te klein voor de collecties en men toog op zoek naar een groter gebouw. In 1910 werd het huidige museum ingehuldigd, dat wel pas zijn huidige naam kreeg na de Kongolese onafhankelijkheid.

Museum en wetenschappelijke instelling

Wat de meeste mensen misschien niet weten is dat het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika niet enkel als museum fungeert, maar eigenlijk in de eerste plaats een wetenschappelijke instelling met een internationale reputatie is (één van de 11 federale wetenschappelijke instellingen in ons land). Er wordt door ongeveer 75 wetenschappers belangrijk onderzoek over Afrika gevoerd. Jaarlijks worden ook heel wat studenten met raad en daad bijgestaan bij het maken van een thesis over een Afrikaans onderwerp. Een andere vorm van wetenschappelijke dienstverlening zijn de gegevensdatabanken, bibliotheek en gespecialiseerde documentatiecentra van het museum die ook voor het publiek toegankelijk zijn. Het museum organiseert het hele jaar door ook allerlei educatieve activiteiten : voordrachten, thematische rondleidingen,...

In de zaal "Levende Wetenschap" kan je sinds eind 2002 kennismaken met het wetenschappelijke onderzoek van het KMMA. In deze nieuwe zaal krijg je stukken te zien die een beeld geven van het werk van de verschillende wetenschappelijke departementen.

Het vrij omvangrijke museum herbergt een al even grote en uitzonderlijke reeks collecties. Naast de al aangehaalde archieven van Stanley, de verzameling etnografische voorwerpen en de zoölogische collectie kunnen we nog de volgende interessante collecties aanstippen : de verzameling Afrikaanse insecten (6 miljoen exemplaren!), de verzameling tropisch hout, de interessante collecties met foto's en films, landkaarten,... Je kan lukraak door het museum kuieren of opteren om een historisch parcours te volgen.

Op dit moment is men volop bezig om het museum stukje bij beetje te moderniseren en te actualiseren. Er moet een modernere infrastructuur opgezet worden en de permanente tentoonstelling dient een nieuwe invulling te krijgen. Het wordt een werk van jaren, want men wil het museum intussen niet sluiten voor het publiek. Men wil de werken voltooien tegen het jubileumjaar 2010. (Paul Willems)

 

© Vivat.be 2020