La Transavanguardia, tentoonstelling in het kader van Europalia Italia

Deze tentoonstelling besteedt aandacht aan de Transavanguardia, een Italiaanse kunststroming die in het begin van de jaren '80 ontstond. Het werk van vier voortrekkers van deze beweging in de schilderkunst wordt belicht : Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi en Mimmo Paladino. De tentoonstelling gaat door van 26 september 2003 tot 4 januari 2004 in het Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée in La Louvière.La Transavanguardia

Deze kunstbeweging maakte dus opgang in Italië in het begin van de jaren '80 en werd aanzien als een echte renaissance van de schilderstraditie. Eén van de belangrijkste kenmerken was een vernieuwde interesse voor de gravure, met haar vele mogelijkheden tot experimenteren. De beweging werd daarnaast gekenmerkt door een terugkeer naar het figuratieve, waarbij de kunstwerken het geheugen als basis hebben. Elke werk herstructureert zijn verleden en eigent zich, onder de vorm van duidelijke verwijzingen, opnieuw de vroegere kunstbewegingen toe. De tentoonstelling "La Transavanguardia" brengt meer dan honderd stukken samen van de vier meest representatieve kunstenaars van deze beweging : Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi en Mimmo Paladino.


De vier voortrekkers in een notedop

Sandro Chia

Deze kunstenaar werd geboren op 20 april 1946 in Firenze en studeerde onder meer aan het Instituto d'Arte en de Accademia di Belli Arti in Firenze. In 1970 vestigde hij zich in Rome en al tijdens de jaren zeventig werden zijn werken in heel Europa tentoongesteld. Na een jaartje in Duitsland te hebben gewoond trok hij eind 1981 naar New York. Zijn faam groeide gestaag en dit mondde uit in talrijke tentoonstellingen in Europa en de Verenigde Staten. Sinds de jaren negentig reist Sandro Chia voortdurend heen en weer tussen New York, Rome en Montalcina, dat zijn nieuwe thuishaven werd.
Zijn persoonlijke website :
www.sandrochia.com


Francesco Clemente

Dit is een andere roerganger van de 'transavanguardia', die op vlak van schilderkunst en dit in tegenstelling tot Sandro Chia een autodidact is. Clemente studeerde immers architectuur. Sinds 1982 reist hij heen en weer tussen Italië, New York en Madras. Na een periode van experimenteren kwam hij tot een eigen specifieke stijl en kleurenpalet. De lichamen die hij schildert doen denken aan Gauguin. (Illustratie : Clemente, All That Remains, 1990)

Enzo Cucchi

Deze kunstenaar was aanvankelijk vooral geïnteresseerd in literatuur, vooral poëzie, en begon pas tijdens de jaren zeventig te schilderen. Hij bereikte evenwel al snel de nodige faam en zijn werk werd inmiddels over gans de wereld tentoongesteld : onder meer in het Guggenheim in New York en het Centre Pompidou in Parijs liepen belangrijke overzichtstentoonstellingen. Momenteel werkt Enzo Cucchi vooral in zijn geboortestad Ancona en daarnaast ook in Rome. Meer info vind je op de
officiële website
.

Mimmo Paladino

De vierde ruiter van de "transavanguardia" is de in 1948 in het Italiaanse Benevento geboren Mimmo Paladino, die studeerde aan het Liceo Artistico van zijn geboortestad. Hij is onder meer een geschoold schilder, beeldhouwer en tekenaar. Paladino's werken worden onder meer gekarakteriseerd door het delicaat lijnenspel, het gebruik van allegorische menselijke figuren en organische vormen. (Illustratie : Paladino, Ukiyo-e, 2002)


Praktische informatie

La Transavanguardia
Van 26 september 2003 tot 4 januari 2004
Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée
Rue des Amours 10
7100 La Louvière
Info op telefoonnummer 064 87
www.centredelagravure.be


Openingsuren :
  • van dinsdag tot vrijdag open tussen 12u en 18u;
  • tijdens het weekend en op feestdagen open tussen 11u en 18u

Prijzen :
  • volwassenen : 5 euro
  • senioren en groepen : 4 euro
  • groepen senioren : 3 euro
Rondleidingen zijn mogelijk : 44 euro tijdens het weekend (reserveren op tel. : 064 87 21)

www.europalia.bePaul Willems
© Vivat.be 2020