Kunst van de Islam, tentoonstelling van 5/12/2003 tot 25/4/2004

Ruim 150 voorwerpen uit Belgische verzamelingen zullen voor de eerste maal samen aan het publiek getoond worden. Tot hiertoe werd nog nooit systematisch nagegaan wat ons land op dit gebied bezit. Evenmin werd in België een tentoonstelling gewijd aan de islamkunst in haar geheel. De enige collectie binnen de Benelux die een vrij coherent totaalbeeld biedt, nl. deze van het Jubelparkmuseum, is sinds 1993 gesloten.


De tentoonstelling wil de aandacht trekken op de rijkdommen waarover ons land op het gebied van islamkunst beschikt. Ze wil aanstippen wanneer en in welke omstandigheden de kunstwerken in ons land zijn gekomen en geeft de drie mogelijkheden aan: bodemvondsten, voorwerpen die bewaard zijn in het kader van de middeleeuwse reliekencultus en stukken uit verzamelingen die zich in de 19de en 20ste eeuw gevormd hebben. De kern van het verhaal draait echter rond de kunst van de islam zelf.

De behandelde periode is deze van 600 tot 1800 na Chr. De betrokken regio's zijn de centrale gebieden van de islam gaande van Spanje tot India, met nadruk op Iran, Egypte, Syrië, Turkije en Spanje. Ook de Maghreb-landen zijn met enkele voorbeelden vertegenwoordigd. De stukken komen uit de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) en het Legermuseum, waar de wapencollectie van de KMKG tijdelijk bewaard wordt, en er zijn bruiklenen van de Koninklijke Bibliotheek, verschillende musea over het land verspreid, kerkschatten en enkele privé-verzamelingen.

Een rijk geïllustreerde bezoekersgids is voorzien en vormt de eerste in een reeks die kadert in de opening van de islamzaal. De educatieve en culturele dienst organiseert rondleidingen voor groepen en workshops voor de lagere school. Museumateliers vinden plaats tijdens de krokusvakantie (14-18 jaar) en de paasvakantie (5-10 jaar en 10-14 jaar).


 

Praktische Informatie

Kunst van de Islam
van 5/12/2003 tot 25/04/2004
Jubelparkmuseum
Jubelpark 10
1000 Brussel
Tel. : 02/741 72 11
Fax : 02/733 77 35
E-mail :

info@kmkg-mrah.be

Website :
www.kmkg-mrah.be


Toegangsprijs: van 2 tot 5 euro
Rondleidingen: info en reservering op tel. 02/741 72 14


Paul Willems

© Vivat.be 2020