Het Magritte Museum in Brussel

’s Werelds grootste collectie van René Magritte is sinds 2 juni 2009 te bezichtigen in een nieuw, prestigieus museum aan het Koningsplein in Brussel dat volledig gewijd is aan België’s bekendste surrealist.
 


In minder dan een jaar realiseerden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de stichting Magritte, de regie der gebouwen en GDF Suez deze nieuwe Belgische cultuurtempel in het centrum van Brussel. De collectie werd samengesteld uit het bezit van het KMSKB, aangevuld met belangrijke legaten van mevrouw Georgette Magritte en van Irène Scutenaire-Hamoir, enkele andere particuliere schenkingen en ook werken in bruikleen.
 
Hotel Altenloh, een neoclassicistisch gebouw van architect Alphonse Balat, dat dankzij het competentiemecenaat van GDF SUEZ kon worden gerenoveerd, werd van een toepasselijk trompe l’oeuil-geveldoek voorzien. Op een oppervlakte van 2.500 meter verdeeld over vijf verdiepingen worden meer dan 250 werken tentoongesteld. Daarnaast zijn er een aantal archieven in het museum gehuisvest, en is er ruimte voor thematentoonstellingen gelieerd aan Magritte, die vanaf 2011 zullen ingericht worden. Het gebouw grenst aan het complex van de KMSKB.

René Magritte was een moderne ‘uomo universalis’ die zich naast de schilderkunst ook bezighield met onder meer beeldhouwkunst, fotografie en cinema.

De museumcollectie bestrijkt de volledige actieve periode van Magritte en alle technieken die de kunstenaar heeft gebruikt. Ze wordt chronologisch en thematisch onderverdeeld in drie delen, te beginnen op de bovenverdieping met de constructivistische periode van de kunstenaar en zijn contacten met de groep ‘7 arts’. Deze periode loopt tot 1929 en gaat over, een verdieping lager, in de tweede periode van 1930 tot 1950. Het is het tijdvak waarin Magritte van Parijs naar Brussel verhuist, en waarin hij toenadering zoekt tot het communisme. De economische crisis noopt er hem toe, te gaan werken als reclameman, iets wat hij zelf een ‘idiote bezigheid’ noemt,  maar wat een grote stempel op zijn latere werk zal drukken.

Periode drie, van 1951 tot 1967, heet ‘het betoverde domein’ en is gewijd aan de grote werken die zijn beeldtaal het treffendst illustreren, met name ‘het Domein van Arnheim’ en ‘Het Rijk der Lichten’.

Het museum beschikt over een originele museumshop volledig in de geest van het oeuvre van Magritte, ‘Ceçi n’est pas un shop’ genaamd waar boeken, posters, postkaarten en hebbedingen worden verkocht.
In het modernistische Museumcafé of de Museumbrasserie kan u terecht voor een drankje of een maaltijd op hoog niveau.

Praktisch:

Musee Magritte Museum
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel
Koningsplein, 1, 1000 Bruxelles

www.musee-magrittemuseum.be

tel. : 32 (0)2 508 32 11
email:
info@fine-arts-museum.be

Ellen Wielandt

 

© Vivat.be 2020