Het Huis van Alijn

Het Museum voor Volkskunde in Gent werd in mei 2000 omgedoopt tot het Huis van Alijn. Dit interessante museum biedt de bezoekers heel wat mogelijkheden. De tijdelijke en permanente tentoonstellingen zijn zeker de moeite waard. Daarenboven stelt het museum alles in het werk om meer bezoekers aan te trekken en te bekoren. Een invasie van 13.000 tuinkabouters in de Gentse binnenstad zorgde enkele jaren geleden bijvoorbeeld voor heel wat ophef.Het Museum voor Volkskunde in Gent

In 1926 werd de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen opgericht. Het bestuur van deze vereniging gaf het startsein voor de opbouw van een volkskundige collectie, die in het begin ondergebracht werd in de kerk van de Ongeschoeide Karmelieten in de Lange Steenstraat. De eerste tentoonstelling tijdens de Gentse Feesten in 1927 was het begin van een permanente collectie. Vijf jaar later werd het museum geopend. +

Omdat de collectie door aankopen en schenkingen in ijltempo aangroeide, begon men uit te zien naar een nieuwe locatie. In 1962 werd het museum dan ondergebracht in het vroegere "Kinderen Alijnshospitaal" op de Kraanlei.


Het Huis van Alijn

+
Het uit 1363 daterende Kinderen Alijnshospitaal" kende een ietwat bizarre ontstaansgeschiedenis. Het gebouw werd namelijk opgericht als verzoeningsteken bij een jarenlange vete tussen twee vooraanstaande Gentse families, Rijms en Alijns. Leden van de eerste familie hadden in 1354 twee leden van de andere familie vermoord, waarop een vete uitbrak. Deze werd in 1362 beslecht door de familie Rijms een boete op te leggen, die bestond uit het betalen van een jaarlijkse rente waarmee men een godshuis, een opvangtehuis voor armen, zou financieren.

Het godshuis werd gebouwd op grond van de familie Alijns die hiervoor een gebouw afstonden, waarrond een aantal huisjes en een kapel werden opgetrokken. In de volgende eeuwen veranderde het gebouw verschillende malen van functie. Zo was het in de 19de eeuw een soort fabriek met arbeidershuisjes errond. In 1941 werd alles evenwel opgekocht door het Gentse stadsbestuur en in 1943 werd het gebouw geklasseerd. Vanaf 1962 bracht men er dus na een grondige restauratie de collectie van het folkloremuseum in onder en werd het gebouw het Museum voor Volkskunde.

Op het einde van de 20ste eeuw trad een nieuwe directeur aan die de aanpak grondig wilde vernieuwen. Vanaf dan ging de nadruk liggen op het aantrekken van bezoekers. Een vernieuwende publiekswerking volgde. In 2000 veranderde de naam van het Museum voor Volkskunde in het Huis van Alijn, een verwijzing naar de vroegere geschiedenis van het gebouw. Allerlei initiatieven en projecten werden gelanceerd om bezoekers te lokken. De meest opgemerkte actie was de organisatie van een invasie door tuinkabouters. In de stad doken plots 13.000 tuinkabouters op, die door het museum neergepoot werden. Het initiatief kreeg heel wat weerklank in de pers. De stunt was dus geslaagd. Het museum kreeg er in 2002 zelfs de Vlaamse Erfgoedprijs voor. + +

Het Huis van Alijn wil de collecties bewaren, openstellen voor het publiek en studies over volkskunde stimuleren. In het museum kan je kennismaken met het dagelijkse leven in de stad Gent in de 19de en het begin van de 20ste eeuw, waarbij de collectie rond 4 thema's is opgebouwd : de levenscyclus, de volksreligie, de arbeid en het ontspanningsleven. Naast deze permanente tentoonstellingen worden ook heel wat tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. Verder is er ook nog de poppenzolder en kan je in de herberg even bekomen.


Praktische informatie

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65
9000 Gent
tel. : 09/269.23.50
fax : 09/269.23.58
E-mail :
huis.alijn@gent.be

Website :
www.alijn.be


Openingsuren : dagelijks, behalve op maandag, open van 11u tot 17u

Op aanvraag is het ook mogelijk voor groepen om buiten de normale openingsuren een bezoek aan het museum te brengen.


Paul Willems
© Vivat.be 2020