Een nieuw historisch museum in het Bellevue voor de 175ste verjaardag van België

Momenteel is er in ons land geen enkel museum dat de geschiedenis van België sinds de onafhankelijkheid als onderwerp heeft. Het Fonds Bellevue, beheerd door de Koning Boudewijnstichting en voorgezeten door Professor Herman Balthazar, wil die leemte opvullen door de Bellevuemusea grondig te vernieuwen en er een referentiemuseum voor
de geschiedenis van België van te maken.


De samenstelling van het nieuwe museale concept werd toevertrouwd aan Tijdsbeeld & Pièce Montée. Om de noodzakelijke werken te laten plaatsvinden zal het huidige museum gesloten zijn van 1 januari 2005 tot 30 juni 2005. De Koning Boudewijnstichting financiert de vernieuwing en maakt een bedrag vrij van 1,7 miljoen euro.

In het nieuwe concept wordt de geschiedenis van België en de monarchie gevisualiseerd. Het is in de eerste plaats gericht op jongeren en buitenlandse bezoekers en de uitwerking ervan maakt optimaal gebruik van de vroeg 20e-eeuwse salonsfeer van het Bellevuegebouw. Een extra troef van het museum is uiteraard zijn unieke ligging vlakbij het Warandepark (Revolutiestrijd), Congreskolom (grondwet), Parlement, Koninklijk Paleis en Justitiepaleis.

In het nieuwe museum komen twaalf zalen die elk een belangrijke periode uit de geschiedenis van ons land behandelen. Daar wordt de tijdsgeest opgeroepen en worden een aantal sleutelmomenten in scène gezet. De tentoongestelde stukken bevinden zich op tafels die de
salonarchitectuur ten volle tot hun recht laten komen. Via multimediatoepassingen, zoals bijvoorbeeld nieuwsbalken, zal de bezoeker kennismaken met feiten en gebeurtenissen die een bepaalde periode kleur hebben gegeven.

In de brede gangen tussen de 'salons' komt de geschiedenis van de monarchie aan bod. Daar wordt de persoonlijkheid van de vorsten en de evoluerende beeldvorming getoond en wordt aandacht besteed aan de relatie van de vorst met de natie in het kader van de natievorming en de evolutie van de staatsstructuren.

Het museum zal daarnaast pedagogische ondersteuning bieden voor leerlingen en leerkrachten en opgevat zijn als een leerinstrument. Het heeft er daarom voor gekozen om de behandelde thema's en documentatiedossiers te doen aansluiten bij de eindtermen van de diverse onderwijsnetten. Eerder al startte de Koning Boudewijnstichting met de steun van de gemeenschappen het project knooppunt democratie in de kelders van het museum : leerlingen uit lager en middelbaar onderwijs krijgen er een dagprogramma aangeboden over de werking van de democratische instellingen.

www.musbellevue.be

 

© Vivat.be 2020