Het Vermeylenfonds

Het Vermeylenfonds is een culturele vereniging, die vergelijkbaar is op vlak van werking met het Davidsfonds en het Willemsfonds. Waar het Davidsfonds ontstond in katholieke en het Willemsfonds in liberale middens, was het Vermeylenfonds actief in de socialistische zuil. Sinds de ontzuiling neemt het belang van deze stempel wel steeds meer af. De vereniging wil de leden laten kennismaken met een rijk gevuld cultureel programma.Het Vermeylenfonds ontstond in 945 naar aanleiding van het overlijden van de linkse politicus en letterkundige August Vermeylen, naar wie de vereniging dan ook genoemd werd. Van bij de stichting lag de nadruk op de Vlaamse identiteit van de vereniging. De bewuste Vlamingen van linkse signatuur die bij de oprichting betrokken waren (de meesten waren socialisten, maar ook enkele vooraanstaande katholieken en liberalen waren bij de oprichting betrokken), wilden vermijden dat de Vlaamse verworvenheden van vóór de oorlog zouden teruggeschroefd worden doordat een deel van de Vlaamse beweging tijdens W.O.II in diskrediet was geraakt.

In het begin lag de nadruk bij de werking vooral op het nationale vlak met de organisatie van congressen en de publicatie van werken over de Vlaamse beweging, toneel, literatuur,... In de jaren '60 evolueerde men van een eerder pluralistische vereniging naar een socialistische organisatie. De vereniging werd met andere woorden opgeslorpt door de socialistische zuil, wel zonder direct verband met de SP. Overal te lande werden plaatselijke afdelingen opgericht die een waaier aan activiteiten gingen ontplooien.

Het Vermeylenfonds telt ongeveer 00 plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen en de Brusselse regio. De lokale afdelingen organiseren jaarlijks een waaier aan culturele activiteiten, gaande van voordrachten tot popconcerten, toneelavonden, tentoonstellingen en debatten (meer dan 600 activiteiten in totaal).

Het Vermeylenfonds geeft ook een driemaandelijks tijdschrift uit, "De Nieuwe Gemeenschap", dat bestemd is voor alle leden. Hierin vinden de leden de nodige informatie over activiteiten van het Vermeylenfonds en verder interessante artikels over uiteenlopende onderwerpen.

Praktisch

August Vermeylen Fonds
Tolhuislaan 88
9000 Gent
Tel. : 09/223 02 88
Fax : 09/223 72 08
E-mail :

info@vermeylenfonds.be

Website :
www.vermeylenfonds.be


Paul Willems

© Vivat.be 2020