Het Offerfeest

Voor de meeste mensen in België is 8 december 2008 gewoon een maandag zoals alle andere. Voor de moslimgemeenschap is het naast het Suikerfeest de belangrijkste dag van het jaar : het Offerfeest (Aïd Al Adha). Op verschillende plaatsen in België worden tijdelijke slachtvloeren geopend waar moslims schapen kunnen slachten.


Het offeren van een dier herinnert de moslims aan de liefde van Ibrahim (bij christenen beter bekend als Abraham) voor God. Toen deze zijn zoon Ismaël wou offeren, stuurde God een schaap om zijn plaats in te nemen. Als herinnering hieraan slachten de moslims elk jaar een schaap. 

Het belangrijkste onderdeel van het offerfeest is de rituele slachting. Elk gezin voorziet zichzelf van een gezond dier. Dit hoeft geen schaap te zijn, maar het is wel een verwijzing naar Abraham. Het offer moet tussen het ochtendgebed en het namiddaggebed gebeuren, eventueel de twee volgende dagen tussen deze uren, maar de voorkeur gaat uit naar de eerste dag.

Het dier wordt met zijn linkerzij naar Mekka gericht en er wordt geen verdoving toegepast. Het schaap mag het mes niet zien en moet goed behandeld worden. De slachter roept de naam van God en moet dan in één beweging de keel, slokdarm en bloedvaten oversnijden. Het vlees wordt hierna verdeeld in drie grote stukken, één voor de familie zelf, één voor de buren en vrienden en één voor de armen.

Het offerfeest is geen verplichting binnen de Islam, meer een traditie. Gezinnen die geen schaap kunnen/willen slachten geven iets weg aan een goed doel of helpen anderen.

Rond het vervoer en de slachting van de dieren zijn er strenge Europese regels opgesteld die strikt moeten worden nageleefd. Het is ook verboden om de rituele slachting thuis uit te voeren. Dat kian enkel in een slachthuis of in de goedgekeurde slachtvloeren.

Het offerfeest kan plaatsvinden door een goede samenwerking tussen de islamitische gemeenschap, de overheid, slachterijen en veehandelaars. Speciaal voor deze dag zullen verschillende steden slachtvloeren inrichten volgens welbepaalde regels.

Alleen het blauwtongvirus durft wel eens roet in het eten gooien. Er moet dan extra voorzichtig worden omgegaan met het vervoer van dieren en soms dreigt een tekort aan schapen.

 

Denk aan de armen

Het Offerfeest vindt plaats twee maanden na het Suikerfeest (einde van de vastenmaand Ramadan). Eén van de vijf pilaren van de Islam is de armenbelasting (Zakaat), dit betekent dat je moet delen met de armen. Bij het offerfeest ligt de nadruk hierop, de meeste moslims geven iets weg aan goede doelen.

Voor meer informatie over het offerfeest en de handleiding kan u terecht op

deze site
.

 

 

© Vivat.be 2020