Heikele thema's voor de nieuwe paus

Benedictus XVI zal nog meer dan zijn voorganger Johannes-Paulus II geconfronteerd worden met ethisch-medische problemen. En dan laten we de condooms in Afrika, de religieuze emancipatie van de vrouwen en het homohuwelijk even buiten beschouwing.


 

Alsmaar meer medische ingrepen roepen ethische vragen op. Speciale commissies en adviseurs proberen de overheid op de hoogte te houden en een beleidslijn uit te tekenen, maar voor de wetenschap lijken er geen morele grenzen te bestaan. Benieuwd wat Benedictus XVI denkt over deze behandelingen, die ook in de medische en ethische wereld nog volop ter discussie staan :


- in vitro fertilisatie (kunstmatige bevruchting bestaat al lang, maar niet op bestelling of tegen betaling, zelfs via internet, noch voor vrouwen op hogere leeftijd of homoseksuele koppels)
- het gebruik van overgebleven pre-embryo’s (genetisch materiaal, schoonheidsproducten…)
- het gebruik van foetaal (hersen)weefsel
- late zwangerschapsafbreking (levensvatbaarheid van foetussen)
- het leven beëindigen van ernstig gehandicapte pasgeborenen
- hulp aan patiënten die stervende zijn als gevolg van een zelfmoordpoging
- schriftelijke verklaringen in acute levensbedreigende situaties
- euthanasie
- het staken van de behandeling van comateuze patiënten die een onomkeebaar vegetatief bestaan leiden
- postmortaal onderzoek
- de privacy van de patiënt
- toestemming voor een HIV-test (AIDS)
- de toelaatbaarheid van geslachtsveranderde operaties
- bloedtransfusies bij Jehova’s getuigen
- xenotransplantatie (het inbrengen van dierenorganen in het mensenlichaam)

Jozef Van Gerwen, ethicus : "Uiteindelijk moet je altijd zelf een oordeel vormen, en als groep omschrijven wat je aanvaardbaar acht. Je moet als samenleving bepaalde grenzen trekken, in democratisch overleg. Neem de kunstmatige procreatie van kinderen alleen maar om beenmerg te leveren waarmee een broer of zus behandeld kan worden: dat is duidelijk een instrumentalisatie van potentieel menselijk leven. Ik ben geneigd om daar tègen te zijn, hoewel ik de argumenten van de tegenpartij altijd wil aanhoren. Maar als 51% van de bevolking het met mij eens is, vind ik dat zo’n ingreep verboden moet kunnen worden."

© Vivat.be 2020