Gent is de slimste stad van België

Technologiefederatie Agoria heeft de nieuwe bestuursakkoorden van vijftien Belgische steden onder de loep genomen, en kwam tot de conclusie dat Gent de slimste stad van België is. De Oost-Vlaamse provinciehoofdstad kwam als de primus uit de bus door ambities zoals het reduceren van de CO-uitstoot met 0 procent, stroom produceren voor de eigen gebouwen en energiezuinig openbaar vervoer.


Agoria ging voor 41 onderwerpen na of de nieuwe stadsbesturen plannen uittekenen voor de uitbouw van een smart city. Gent (38), Mechelen (9) en Genk (4) hebben in hun bestuursakkoorden de meeste aandacht voor de uitbouw van een smart city. Het gaat dan om duurzame, slimme projecten in domeinen zoals energie, gebouwen, mobiliteit, eGov, gezondheid, publieke ruimte, water- en afvalbeheer en moderne communicatienetwerken.

Gent wil tegen 00 zijn CO-uitstoot met 0 % terugdringen. Het ondertekende daarvoor, net als de meeste andere steden uit de analyse, het Europees burgemeestersconvenant. Het nieuwe stadsbestuur is erg gedetailleerd in haar bestuursakkoord over de te nemen stappen: energiezuinige gebouwen, hernieuwbare energie, 100 % groene stroom voor eigen gebouwen, energiezuinig openbaar vervoer en stadswagenpark zijn maar enkele van de punten die aan bod komen.

Ook smart mobility met aspecten als dynamische verkeersgeleiding, oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen of huurfietsen komen uitgebreid aan bod. Ook aan aangepaste huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden en woonzorgzones in de stad wordt aandacht besteed. Gent vergeet daarbij ook niet dat een smart city nood heeft aan moderne ICT-infrastructuur en communicatienetwerken: WiFi, smart apps voor de bevolking en de toeristen, een digitaal loket en digitaliseren van de overheidsinformatie en open overheidsdata horen bij de ambities.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020