Eén op tien dier- en plantensoorten sterft tegen 2100

Uit een Brits onderzoek blijkt dat één op de tien dier- en plantensoorten tegen 2100 zal uitgestorven zijn als de huidige klimaatwijziging aanhoudt.

 


Wetenschappelijke voorspellingen in het verleden bouwden vaak het voorbehoud in dat men niet wist hoe planten- en diersoorten zouden reageren op de klimaatwijziging. Maar uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Exeter in Groot-Brittannië blijkt dat er nu geen twijfel is: klimaatwijziging is een echte bedreiging voor planten-en diersoorten. De studie toont aan dat allerlei vogels, wormen, zeezoogdieren, ... met uitsterven bedreigd zijn. Veel soorten zijn al achteruitgegaan en als er niets verandert, sterft één op de tien dier- en plantensoorten uit tegen 2100.

“We moeten ophouden om onzekerheden als excuus in te roepen om niet in actie te schieten”, aldus Ilya Maclean, hoofdauteur van de studie. Ons onderzoek toont aan dat de schadelijke effecten van klimaatwijziging nu al plaatsvinden, en zelfs sterker zijn dan voorspeld".

Het onderzoek werd gepubliceerd in de vakpublicatie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Bron:

www.dewereldmorgen.be

Melody De Visscher









© Vivat.be 2020