Dilma Roussef stelt teleur

Enkele weken geleden vroeg 80 % van de Brazilianen aan hun president om haar veto uit te spreken tegen de nieuwe boswet die het Amazonewoud bedreigt. Greenpeace had in België ook 25.000 handtekeningen verzameld en keek uit naar Dilma Roussefs beslissing. Resultaat: een teleurstelling.


Het was kiezen tussen de landbouwlobby bevoordelen of haar verkiezingsbelofte nakomen en luisteren naar de stem van 80 % van de Brazilianen, die haar vroegen om een afgezwakte boswet te verwerpen. Op vrijdag 25 mei 2012 heeft Dilma Roussef teleurgesteld. In plaats van een volledig veto uit te spreken, besliste ze om 12 van de 84 wetsartikels tegen te houden “in het belang van een duurzame landbouwproductie”.

In de ogen van de Braziliaanse autoriteiten heeft ze de ‘ideale’ beslissing genomen door de belangen van de landbouwindustrie te combineren met milieubescherming. Voor Greenpeace is het een teleurstelling, want met deze nieuwe tekst zijn de Braziliaanse bossen nog steeds niet beschermd. De oppervlakte die bij wet bebost moet blijven, zal bijvoorbeeld verkleind kunnen worden in bepaalde staten en vooral langs rivieren en op heuvels. Het controlemechanisme van de ontbossing zal moeilijker worden en de controles zullen minder transparant worden.

De tekst moet binnen een onbepaalde termijn nog worden goedgekeurd door het Braziliaanse Congres. Alleen dan wordt de nieuwe wet van kracht en vervangt hij de bestaande boswet.

Greenpeace bereidt alvast voor 2013 een wetsvoorstel voor dat elke nieuwe ontbossing in het Amazonewoud verbiedt.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020