DE DIERVRIENDELIJKSTE STAD VAN BELGIE

De dierenrechtenorganisatie Gaia voert niet alleen actie tegen dieronvriendelijk gedrag maar heeft ook oog voor plaatsen waar dieren wel mer eerbied en respect behandeld worden. Met het charter van Diervriendelijke Gemeente wil Gaia plaatselijke overheden belonen die het leven van àlle dieren proberen te verbeteren.


 

Geen enkele stad in België levert op dit moment zo veel inspanningen om het welzijn van dieren te bevorderen als Sint-Truiden. “Maar daarom krijgen ze van ons nog niet de titel van diervriendelijke gemeente," zegt Ann De Greef van Gaia. "De plaatselijke veemarkt is ons alleszins nog een doorn in het oog, ondanks het uitdoofbeleid dat de burgemeester beloofd heeft. Hoe lang zal die veemarkt er dan nog zijn? Twintig jaar? Het volstaat niet om goede bedoelingen te hebben. Zal het duivenproject echt uitgevoerd worden? Zal de burgemeester in de toekomst circussen verbieden met wilde dieren?”
Ook Tremelo en Kortrijk hengelen naar de status van diervriendelijke gemeente, maar Gaia legt de lat hoog. Alleen de plaatsen die voldoen aan volgende strenge voorwaarden zullen door de dierenrechtenorganisatie erkend worden.

1. Strikte toepassing van het verbod op rituele thuisslachtingen. In de slachthuizen moeten de dieren eerst verdoofd worden.
2. Systematische sterilisatie van zwerfkatten, gesubsidieerd door de gemeente, gekoppeld aan een informatiecampagne die de mensen moet overtuigen om ook hun eigen katten te laten steriliseren.
3. De overpopulatie van de duiven in de steden terugdringen (zie ‘Duivenholocaust’), en het creëren van nestmogelijkheden voor roofvogels.
4. Verbod op het bezit van wilde en exotische dieren. Problemen met huisvesting en verzorging, agressief gedrag en weglopen. De wachtlijsten voor de opvang van wilde dieren zijn lang.
5. Verbod op de verkoop van alle ‘gezelschapsdieren’ op de markten via een politiereglement, zoals dat in Kortenberg nu al van kracht is. De verkoop van honden is al verboden sinds 1995.
6. Toepassing van de dierenwelzijnswet (geen koersen met ezels of struisvogels meer) en de oprichting van een dierenpolitie.
7. Verbod op circussen met wilde dieren, en liever nog op het gebruik van àlle dieren.
8. De bevolking sensibiliseren dat vuurwerk voor veel huisdieren een angstaanjagend en zelfs pijnlijk verschijnsel kan zijn. De dieren zo veel mogelijk afschermen en de buren waarschuwen.
9. Controle van de ponycarrousels op de kermis. Er moet een terrein voorzien worden waar de pony’s tijdens de sluitingsuren kunnen loslopen.
10. Inrichting van een dierenbegraafplaats.

Gaia pleit ook voor de consumptie van plantaardige voeding en voor proefdiervrije onderzoeksmethoden in de cosmetica en de gezondheidszorg, en is fel gekant tegen bont, het vervoer van dieren over lange afstanden, de verwonding en mishandeling van kippen en kalkoenen in slachterijen en legbatterijen en de vetmesting van kalveren in enge kisten.

Duivenoverlast op Vivat

Website Gaia

© Vivat.be 2020