De boze galactische krijgers van Scientology

Hebt u ooit een volk tot slaaf gemaakt? Hebt u ooit gijzelaars of gevangenen misbruikt? Hebt u ooit een kind verkracht? Hebt u ooit een hele cultuur vernietigd? Bent u ooit verdwenen? Hebt u ooit uw eigen lichaam gedood? Hebt u ooit een planeet doen verdwijnen? Bent u er ooit niet in geslaagd om uw leider te redden? Bij Scientology willen ze het allemaal weten.


Het zijn maar enkele van de 343 vragen van de Security Check Whole Track, een persoonlijkheidstest die Ron L. (van Lafayette) Hubbard himself in de jaren ’50 van de vorige eeuw ontwikkeld heeft om zijn getrouwen te beoordelen. Goed gek, inderdaad, ook al dateert het document van 1961, toen het geloof in buitenaards leven en apocalyptische vernietigingsscenario’s hoogtij vierde. Hubbard had er als gevierde sciencefictionauteur zelf al tientallen romans en verhalen over geschreven voor hij in 1954 zijn eigen godsdienst uitvond, Scientology.

Je moet het maar durven in de moderne tijd, een heel nieuwe religie bedenken, er volgelingen voor ronselen en vervolgens een internationaal netwerk uitbouwen. En als het even kan ook een paar beroemdheden strikken om de blijde boodschap te verspreiden via de media. Het onvoorwaardelijke geluk dat Tom Cruise uitstraalt, zal zonder twijfel talloze zoekende zielen naar de centra en de websites van de Church of Scientology lokken. Wie weet worden ook zij straks uitverkoren om de initiatieriten van de scientologen te doorlopen en tot de meest verheven vormen van inzicht te komen (zie kader). Op voorwaarde dat ze de peperdure cursussen kunnen betalen natuurlijk - je krijgt al die kennis niet zomaar gratis in de schoot geworpen. Hoe ‘slimmer’ je wil worden, hoe hoger je wil opklimmen in de hiërarchie van Scientology, hoe dieper je in de geldbuidel moet tasten. Om uiteindelijk het heilige der heiligen te mogen betreden, het mysterieuze cruiseschip Freewinds dat over de wereldzeeën vaart. Het was daar dat Tom Cruise en Katie Holmes in het huwelijk zouden getreden zijn, omgeven door Scientology-symbolen, met Hollywood-collega’s Kirstie Alley en John Travolta als getuigen. Zou, want net als de Sec Check van Ron L. Hubbard (een liefhebber van afkortingen en letterwoorden) is dit hoogst vertrouwelijke informatie en zijn in theorie alleen de allerhoogste gezagsdragers van de Kerk ervan op de hoogte.

 

The leader has left his body!

Kerk met een hoofdletter, inderdaad, zoals ook de katholieken zich dat aanmatigen. Hubbard mag in zijn ‘Credo van de Scientology Kerk’ dan al stellen dat ‘alle mensen het onvervreemdbare recht hebben om hun eigen religie in de praktijk te brengen’, het spreekt vanzelf dat de weg naar de ultieme waarheid alleen maar via hem leidt. Of toch, zeker sinds zijn dood (‘vertrek uit zijn lichaam,’ in Scientology-speak) in 1986, via het half miljoen pagina’s tekst die hij geschreven heeft, de drieduizend lezingen en ongeveer honderd films die op zijn naam staan, ‘de enige bron van de leer van de Scientology godsdienst.’

De essentie van die kennis heeft Ron L. Hubbard samengevat in 58 axioma’s, ‘waarheden die bewezen zijn door het leven in zijn totaliteit’. Zo zou je natuurlijk ook de tien geboden kunnen verkopen maar die waren tenminste nog voor iedereen begrijpelijk. Wat meteen ook verklaart waarom je al die dikke cursussen moet doorworstelen, of kunt u zich iets voorstellen bij volgende uitspraken?

Axioma 25: Affiniteit is een schaal van levenshoudingen die, door de invoeging van afstand en energie om identiteit te creëren, wegvalt van de statische co-existentie, tot de uiterst nauwe levenshouding van mysterie aan de onderkant is bereikt.

Dan hebben wij toch meer affiniteit met van Dale, die het woord omschrijft als: ‘overeenkomst waardoor personen of zaken zich tot elkaar aangetrokken voelen, resp. zich gemakkelijk bij elkaar aansluiten.’

Axioma 37: Wanneer een primaire consideratie wordt gewijzigd, maar nog altijd bestaat, dan is er voortduring tot stand gebracht ten aanzien van de consideratie die de wijziging aanbracht. Alle voortduring is afhankelijk van de fundamentele waarheid, maar de voortduring betreft de consideratie die de wijziging aanbracht omdat de fundamentele waarheid noch voortduring, noch geen voortduring bezit.

Dit is zo’n utter crap dat we de woorden niet eens meer willen opzoeken in van Dale.

Axioma 51: Omdat postulaten en live communicatie geen MERT (Materie, Energie, Ruimte en Tijd) zijn en superieur aan MERT zijn, kunnen ze veranderingen in MERT teweegbrengen zonder voortduring van MERT te veroorzaken. Daarom kan auditing plaatsvinden.

Dus dààrom moet je meedoen aan de auditings van Scientology. We vroegen ons al af waarom we een klein fortuin op tafel zouden leggen als we niet eens zouden leren dat postulaten superieur zijn aan MERT.

Nog meer onzin

Axioma 55: De actiecyclus is een consideratie. Creëren, voortbestaan, vernietigen – de actiecyclus die de G.E. (Genetische Entiteit) geaccepteerd heeft – is slechts een consideratie die de thetan kan veranderen door een nieuwe consideratie te maken of andere actiecyclussen te maken.

De thetan: daar draait het allemaal om in Dianetics, de cryptische levenslessen die Ron L. Hubbard formuleerde en waaruit hij Scientology distilleerde. Het is onbegrijpelijk dat zoveel miljoenen, veelal hoogopgeleide ‘gelovigen’ de nonsens van Hubbard slikken, alsof we al niet eeuwenlang vruchteloos op zoek zijn naar de grote spirituele geheimen van het leven en telkens weer nieuwe goeroe’s telkens weer een nieuwe taal bedenken om dat gemis te verhullen. Een Amerikaanse pulpschrijver zou het plots allemaal weten?

Dé manier om miljonair te worden, is een religie beginnen,’ zei Ron L. Hubbard enkele jaren voor hij met Scientology begon. Het is een uitspraak waar de ‘parochianen’ liever niet aan herinnerd worden. Zij nemen namelijk de religie zelf ernstig, de 58 axioma’s van Hubbard, en de 21 geboden van de ‘morele code’, ook wel de Weg naar het Geluk genoemd, ’21 principes voor een gelukkiger leven in onze moderne wereld.’ Gij zult niet promiscu zijn. Zou dat hetzelfde betekenen als overspel plegen, zoals Mozes het uitdrukte? De morele code is een voorspelbaar allegaartje van oude westerse en oosterse wijsheden, aangevuld met doorzichtige peptalk voor managers.

Maar waar het echt op aankomt in het leven, aldus Hubbard, is dat we onszelf bevrijden van de ‘engrammen’ die dit en vorige levens in ons lichaam hebben achtergelaten, van allerhande negatieve aura’s die we door de millenia (!) heen opstapelen. Die worden gemeten met de e-meter, een toestel dat eruit ziet als een attribuut voor een oude sf-film. Hoe hoger je opklimt in de hiërarchie van Scientology, hoe meer je ‘clear’ wordt, hoe minder engrammen er uiteindelijk overblijven. Tot je Operating Thetan (OT) wordt, verlost van alle onbewuste impulsen, en je een staat van verlichting bereikt die alles mogelijk maakt. ‘Thetan’ is de oorspronkelijke levensenergie, u weet wel, wat de chistenen de Ziel noemen, de boeddhisten het Innerlijke Zelf en Freud het Über-Ich. Als je die energie kan aanboren, ben je in staat om het fysieke universum te manipuleren met je gedachten, als het moet zelfs om te doden. Door te denken dus.

En dan is het grote avontuur nog maar pas begonnen. Volgens informatie die 

www.xenu.net
 heeft kunnen bemachtigen, is dit het parcours dat ambitieuze en vooral kapitaalkrachtige scientologen afleggen. Voor alle duidelijkheid: de cursusprijzen hebben niets te maken met de prijzen die sommige Belgische opleidingsinstituten hanteren.

OT I

De bewustwording van de relatie tot anderen en de fysieke omgeving. De gekende stof, zullen we maar zeggen. Cursusprijs: 6413 dollar (voor 12,5 uur).

OT II

Inzicht in honderden mentale implants die aliens triljoenen jaren geleden bij ons hebben ingebracht, lessen over dichotomieën en binair denken. Hebben we iets gemist? 5200 dollar.

OT III

De Muur van Vuur’, een soort geschiedenisles over Xenu, de ‘evil galactic overlord’ en waterstofbommen op Hawaï 76 miljoen jaar geleden. De kwaadaardige thetans die hij hier gedropt heeft, spelen ons vandaag nog altijd parten. Starship Enterprise, bent u daar nog? 8800 dollar.

OT IV

Maakt komaf met restanten van drugs, alcohol en medicijnen in alle voorbije levens. Anders had u OT III natuurlijk nooit ernstig genomen. 7986 dollar.

OT V

New Era Dianetics for Operating Thetans . Iets met Body Thetans, MERT en EP’s. Wij geven het op. 7986 dollar.

OT VI

Instapprijs 40.000 dollar.

OT VII

Nog meer letterwoorden en zuiveringsbeloften.

OT VIII

Voor wie 360.000 dollar op tafel kan leggen. Maar dan krijgt u wel inzicht in de eeuwenlange geschiedenis van uw eigen thetan. Of zoiets.

 

© Vivat.be 2020