Brusselse ambtenaren mogen telewerken

Brussels staatssecretaris voor Openbaar Ambt Bruno De Lille heeft eind augustus aangekondigd dat de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Gewest in het najaar zullen starten met telewerk. De Brusselse regering keurde op 3 mei 2012 een besluit hieromtrent goed.


Telewerken betekent werken op een andere plek dan je bureau. En dat kan voortaan voor Brusselse ambtenaren. Brussels staatsecretaris voor Openbaar Ambt Bruno De Lille heeft dit eind augustus aangekondigd.

Ambtenaren van het Brussels Ministerie, maar ook van een aantal instellingen van openbaar nut zoals bijvoorbeeld het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en de Haven van Brussel, kunnen een aanvraag voor telewerk indienen. 

“Dit is een win-win-winsituatie: zowel de ambtenaar, de overheid als de mobiliteit en dus het milieu winnen hierbij”, aldus Bruno De Lille.

Telewerk past in het kader van de modernisering van de gewestelijke administratie. “Het is belangrijker om het werk correct uit te voeren dan aanwezig te zijn op het bureau. Deze vernieuwing  leidt tot minder woon-werkverkeer en een beter evenwicht tussen het werk en privéleven van de Brusselse ambtenaren”, besluit Bruno De Lille.

Melody De Visscher
 

© Vivat.be 2020