Brussels openbaar onderzoek voor de reductie van pesticiden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een ‘Gewestelijk programma voor de reductie van pesticiden’ op poten gezet dat de risico’s van pesticidegebruik moet verminderen. Vooraleer het ontwerp ter goedgekeuring wordt voorgelegd aan de Regering, gaat het Gewest nu op zoek naar de mening van z’n inwoners.


“Insecticiden, fungiciden, herbiciden… allemaal pesticiden die we gebruiken in onze teelten, tuinen, moestuinen, en dat als bescherming tegen vernielende insecten, schimmels, onkruid”, klinkt het. “Het gebruik van pesticiden houdt echter risico’s in voor het leefmilieu, de gezondheid van de mens en de levenskwaliteit! Daarom zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ‘Gewestelijk programma voor de reductie van pesticiden’ op poten dat de risico’s van pesticidegebruik moet verminderen, met name door nieuwe verbodsprincipes, opleidingen en sensibiliserende informatie die verspreid wordt naar de desbetreffende doelgroepen.”

Het ontwerp is gemaakt en is te bekijken via deze link. 

www.leefmilieubrussel.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/News/pesticideprogramma%202013-2017NL.pdf?langtype=2067
Tot 30 maart nog kan iedere inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn of haar mening geven over het ontwerp. Via mail pesticide@leefmilieu.irisnet.be of via een brief naar Leefmilieu Brussel, Infodienst, Onderzoek ‘Programma Pesticiden’ (Gulledelle 100, 1200 Brussel). Twee keer per maand zijn er ook informatiesessies op afspraak (bellen naar 02/775.75.75).

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020