Poëtische aanslagen

Op 11 september zullen miljoenen poëtische aanslagen gepleegd worden door boeken te "bevrijden". Omdat een boek synoniem staat voor uitwisseling (o.m. van ideeën) met de wereld, wapen je daarom op deze verjaardag ("nine eleven") met een boek waarvan je houdt en dat je visie op de wereld heeft veranderd. Schrijf er een opdracht in, een klein
woordje, je adres of een tekening en geef het boek de vrijheid! Laat het boek achter op een openbare plek, het openbaar vervoer, een bank, de metro of in een café.
Dit boek, jouw boek, wordt vervolgens overgeleverd aan een andere lezer. Het is een manier om deze trieste datum een nieuwe betekenis te geven, een manier om de wereld te laten weten wat jij denkt en wat je zou willen zeggen. In New York, Brussel, San Francisco, Parijs, Firenze en elders, ongeveer overal in de wereld, zullen op 11 september duizenden anonieme individuen, denkers, kunstenaars, schrijvers, van alle overtuigingen en strekkingen, een geliefkoosd boek vrijlaten op de openbare ruimte om het met anderen te delen. Op deze dag zal een boek "vrijlaten" overeenkomen met een boek vinden.

Een boek is een symbool van vrijheid, erfgoed en tolerantie. De "boeken van 11 september" zijn boeken die belangrijk zijn voor ons, boeken die onze visie op de wereld veranderd hebben. Ze zijn niet te koop. Deze boeken kunnen tot in de hoogste sferen opklimmen : zegt men soms niet dat tussen jou en mij en de machtigste figuur op aarde uiteindelijk slechts zeven tussenpersonen liggen? Deze ladder zullen deze boeken mogelijk beklimmen. Deze boeken kunnen natuurlijk ook terug afdalen naar de plaats waar ze vandaan kwamen : de straat en de mensen, mannen en vrouwen, die onze planeet bewonen.

Daarom zullen commando's de steden op 11 september doorkruisen om boeken te verspreiden of simpelweg te deponeren op de meest ongebruikelijke plaatsen : gevangenissen, opvangplaatsen voor daklozen, stations, hospitalen, ministeries, ambassades,... Iedereen wordt uitgenodigd om zelf zijn durf ten toon te spreiden en de meest originele modaliteiten en meest onvoorziene plaatsen uit te denken.

11 september was tot op vandaag een dag met een zeer negatieve connotatie. Moge deze dag veranderd worden in een dag van licht, vergeving, creativiteit, een glimlach en intense en positieve emotie. De afschuwelijkheid en schaduwzijde van de menselijke geest mogen geen taboe worden, want dan riskeren we eraan ten prooi te vallen. Indien de mens in staat is tot dergelijke haat, vernietiging, wreedheid en machtsmisbruik, waarom zou de mens dan ook niet in staat zijn tot creativiteit en vrijgevigheid? Dit zal gaan via de Kunst en de Poëzie, via boeken, die een breuk in ons bewustzijn en denkwijze kunnen veroorzaken en soms onze levens kunnen revolutioneren.

  • Inlichtingen over deze operatie (in België) : Uitgeverij Maelström - GSM 0497.33.73.25 - E-mail :
    info@maelstromeditions.com

  • De website "
    Poëtische Aanslag
    "


Bookcrossing

Deze operatie vindt plaats in de geest van "bookcrossing", een praktijk die al enkele jaren bestaat in ongeveer 180 landen. Bij "bookcrossing" gaat het erom dat lezers één van hun boeken achterlaten op een openbare plaats. In het boek staat een bericht waarin gevraagd wordt aan de gelukkige vinder om in te tekenen op de website
bookcrossing.com
, opdat men zo het parcours of de reisweg zou kunnen volgen die een op die manier "bevrijd" boek aflegt. De vinder wordt daarna uitgenodigd om het boek, nadat hij het gelezen heeft, opnieuw te deponeren op een openbare plaats en zo aan andere potentiële lezers een kans te geven om het boek te lezen. Meer dan 280.000 boeken zouden op twee jaar tijd zo bevrijd zijn.


Philippe Allard
© Vivat.be 2020