Het Groene Boek

De eerste editie van 'Het Groene Boek' zal binnenkort in de boekhandels liggen! Een bundel vol met kritische analyses, nieuwe ideeën, praktijkverhalen, literatuur, ...over ecologie.
 


‘Het Groene Boek’ zal worden voorgesteld op 29 mei 2011 in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Verschillende auteurs droegen bij tot het boek. Wat je er in kan vinden? Het gaan niet enkel over de uitdagingen voor een duurzame samenleving maar ook over de oplossingen ervoor.

Hoe kan bijvoorbeeld een samenleving verslaafd aan olie evolueren naar een koolstofarme samenleving? Wat is er nodig om alle bevolkingsgroepen te laten bijdragen tot deze ommezwaai? Is welvaart zonder groei mogelijk? Houdt een minder materialistisch ingestelde wereld ook minder sociale ongelijkheid in?

Het Groene Boek is een kritisch bewustzijn over wat er fout loopt, geeft nieuwe denkbeelden over een duurzame samenleving, spreekt over inspirerende boeken en films. Een mooi initiatief dat tot doelstelling heeft nog meer ideeën te geven om een samenleving te bouwen die ecologische grenzen respecteert en sociale rechtvaardigheid realiseert.

Het Groene Boek is een samenwerking van de organisaties Oikos, Epo, WCC Zuiderpershuis, ARGUS, Demos, CROSSTALKS en het Kaaitheater.

Meer info? 

http://www.hetgroeneboek.be/index.php

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020