Geen evolutietheorie voor de moslims

“Toen de evolutietheorie bedacht werd, was de wetenschap nog niet zo ver gevorderd als vandaag.” De Antwerpse imam Nordin Talhaouit draait de redenering gewoon om. Volgens hem kon Charles Darwin de waarheid niet helemaal doorgronden, omdat hij nog niet beschikte over de actuele wetenschappelijke kennis.


“Wij noemen de evolutieleer geen theorie maar een hypothese. Charles Darwin was toch geen heilige? Sommige mensen dénken dat het leven op aarde zich zo ontwikkeld heeft. Ik, als moslim, aanvaard die verklaring niet. Ik weet dat de mens niet tot stand is gekomen in verschillende etappes. De koran geeft een duidelijke verklaring van de creatie, en dat is ook mijn persoonlijke overtuiging. God heeft Adam gemaakt van klei en hem leven ingeblazen – daar valt niet aan te tornen. Dat wij zouden afstammen van de apen, geloof ik niet. God heeft wel een aantal volkeren veranderd in varkens en apen, omdat ze Hem niet respecteerden en zich niet naar behoren gedroegen, maar Hij heeft zeker nooit mensen laten geworden uit dieren.”

Het hele scheppingsverhaal en de eerste hoofdstukken van de koran (die inhoudelijk in grote lijnen overeenkomen met de bijbelse variant) hebben zich volgens imam Nordin Talhaouit echt afgespeeld, amper een paar duizend jaar voor Christus nog wel.

“Ik ken de juiste data niet maar de stelling dat de schepping miljoenen jaren oud zou zijn, deel ik ook niet.”

En toch is Talhouit niet tégen de wetenschap, zegt hij zelf.

“Wetenschap is belangrijk, ik raad jonge moslims zeker aan om te studeren, maar dan moeten ze wel kennis kunnen nemen van verschillende visies. Als ze aan de universiteit de evolutieleer studeren, moeten ze die proberen te verzoenen met de standpunten van de islam. Alleen zo kan je tot de waarheid komen, en dat is uiteindelijk de taak van elke wetenschapper. De koran en de bijbel zijn geen gewone boeken. Het gaat om Gods woord, kennis die kan helpen om het leven nog beter te doorgronden. De koran zit vol wetenschap. Het proces van de ontwikkeling van de foetus bijvoorbeeld stond 1400 jaar geleden al gedetailleerd beschreven in de koran, lang voor de Europese wetenschappers die inzichten kenden.”

De Atlas of Creation heeft Nordin Talhaouit nog niet gelezen maar hij noemt de verspreiding van het boek “een zeer positieve daad.” Het is alleszins een dure daad, honderdduizenden luxueus uitgegeven boeken versturen over heel Europa. Wie zou die Arhun Yahya financieren?

 

“In de islamwereld is het heel gewoon dat zakenmensen donaties geven, zoals dat trouwens ook gebeurt in Amerika. De christelijke organisaties verspreiden toch ook miljoenen boeken over de wereld? Waarom zouden de moslims hun visie niet mogen uitdragen? Daarom vind ik de reactie van de Raad van Europa ook overdreven. Men moet openstaan voor andere culturen en manieren van denken, zo eenvoudig is het.”

Opmerkelijk toch, dat Talhaouit zelf de vergelijking maakt met de bijbelvaste Amerikaanse geloofsgemeenschap. Moslims en christenen, één strijd? Samen op de bres voor het creationisme?

“Ik ben een vrije denker. Ik vind gewoon dat iedere religie de kans moet krijgen om haar gedachtegoed kenbaar te maken. Nu dwingt men de mensen om te geloven in de evolutietheorie, terwijl het toch inherent is aan de wetenschap dat die zich voortdurend ontwikkelt. U weet dat destijds, in de middeleeuwen, heel veel kennis en wetenschap van de moslims naar het westen is gevloeid. Maar de kerk heeft de wetenschappers nooit de nodige ruimte gegund, ze heeft de wetenschappers zelfs vervolgd en laten ombrengen. De kerk wist dat de islam de wetenschap zou introduceren in het westen en precies daarom heeft ze de moslims zo fel bestreden, ook met kruistochten. Willen we die fout vandaag opnieuw maken? Ik krijg vaak de indruk dat de politici nog altijd schrik hebben van de islam, net als in de middeleeuwen. Eén moslimwetenschapper verwoordt een afwijkende visie, en meteen wordt hij in verband gebracht met fundamentalisme en terrorisme. Waar is de vrijheid van meningsuiting, vraag ik me dan af. Wat met de vrijheid van godsdienst? Als de politici dan toch een standpunt willen innemen, laat het dan daarover zijn.”

Ook in een staat waar politiek en religie strikt van elkaar gescheiden zijn?

“Wij leggen ons wat dat betreft neer bij de democratische meerderheid maar als persoon zullen wij onze godsdienst altijd blijven belijden en in de praktijk brengen. De islam maakt deel uit van onze identiteit, en die kan je toch moeilijk verbergen? In het westen probeert de wetenschap nu al tweehonderd jaar om de religie te bestrijden en te verdrijven. Darwin, Marx, Freud: alle middelen zijn ingezet om de dominantie van de kerk te ondermijnen. De mensen wilden zich bevrijden van de onderdrukking, terecht misschien, maar vandaag leven we in een andere tijd. De hoge zelfmoordcijfers bewijzen dat de westerse mens niet gelukkig is met zijn leven. De materiële welvaart blijkt toch niet het geluk te brengen waar we allemaal zo naar verlangen. Alleen religie kan ons het nodige evenwicht en vertrouwen geven.” (Karel Michiels/P-Magazine)

    © Vivat.be 2020