De groene geschiedenis

Groen? is niet alleen een biografie van Luc Versteylen, de vader van de Belgische groenen, maar ook van de groene beweging nationaal en internationaal, doorspekt met persoonlijke herinneringen van de auteur.

 

 


 

Luc Versteylen wordt 80 jaar. Een mooi moment om de vader van de groenen te eren met een boek. Maar dit is geen gewone biografie. De auteur heeft het levensverhaal van Luc Versteylen doorspekt met zijn eigen ‘groene’ herinneringen. Dertig jaar na de oprichting van de eerste groene partij in de wereld maken ze samen een persoonlijke en maatschappelijke balans op van die periode. Van de Groene Fietsers toen, nog vrij en complexloos, tot het uitroepteken vandaag, symbool van de wanhoop en de frustraties in de partij. Versteylen is ook de priester die Michiels’ dochter heeft gedoopt, op een heel bijzondere manier, zoals

Luc Versteylen
alles aanpakt op zijn eigen authentieke wijze.

Dat begon al in de tweede wereldoorlog, toen hij als lid van het collaborerende Verdinaso toch in het verzet ging. Als priester doorliep hij het hele jezuïtische opleidingsparcours, met een verbetenheid die hem bijna fataal werd. Als leraar stimuleerde hij zijn leerlingen om samen te leven – anders te gaan leven – zoals de apostelen dat deden, in De Brouwerij in Viersel, het ‘bezinningscentrum’ van Versteylen, de bakermat van Agalev (nu Groen!). Hij doorbrak zowat alle ethische en seksuele taboes, vaak tot ergernis van zijn kerkelijke superieuren en politieke medestanders. Hij lanceerde midden jaren ’70 al het woord ‘groen’ om zijn ideologie een kleur te geven, lang voor de Franse groenen zich Les Verts noemden en de Duitse Die Grünen.

Nee, Luc Versteylen is geen heilige. De scherpe kritiek die hem vaak te beurt is gevallen, komt in dit boek net zo goed aan bod als het pionierswerk dat hij heeft verricht. Maar de auteur maakt er geen geheim van dat hij uiteindelijk toch dezelfde stille droom koestert als Versteylen: dat we ooit met z’n allen daadwerkelijk anders gaan leven. Zij het liefst zonder uitroepteken.

Groen? (Karel Michiels) is uitgegeven bij

Houtekiet
.
 

        

© Vivat.be 2020