Wandel in het Rood Klooster

Tot het einde van het jaar kan je gratis genieten van een historische voorstelling en uitleg over het beheer van het Rood Klooster. Leefmilieu Brussel organiseert rondleidingen van anderhalf uur onder begeleiding van parkwachters.


De site van het Rood Klooster ligt op het grondgebied van de gemeente Oudergem. Het is enerzijds een bosreservaat dat zich uitstrekt over een zestigtal hectare ten noorden van de eigenlijke site, langs weerszijden van de Tervuursesteenweg. Anderzijds is het een natuurreservaat bestaande uit de vijvers (met uitzondering van de visvijver), de Grote Flossendelle, de Sourdinevallei en sommige taluds waarop een bijzondere, typische
kalkbodemvegetatie groeit.

Het Rood Klooster werd onlangs gerestaureerd. De ringmuur werd hersteld, de gebouwen gerestaureerd... Ook de 18de-eeuwse tuin werd helemaal heraangelegd.

Tot het einde van het jaar biedt Leefmilieu Brussel gratis rondleidingen in het natuur- en bosreservaat onder begeleiding van parkwachters. De bezoekers zullen een historische voorstelling van de locatie krijgen en uitleg over het beheer en de natuurlijke rijkdommen, zoals de Langegrachtvijver, de vernieuwde speeltuin, de tuinen van het Rood Klooster, de Molenvijver en de Clabotspoel. Ook de natuur- en bosreservaten in het Zoniënwoud maken deel uit van de rondleiding.

De wandeling duurt ongeveer 1u30.

Meer info:

www.leefmilieubrussel.be

Melody De Visscher

 

© Vivat.be 2020