Een België met 100 % hernieuwbare energie in 2050 is mogelijk

Uit een rapport van het Federaal Planbureau, het VITO en het Waalse onderzoeksinstituut voor duurzame ontwikkeling (ICEDD), gemaakt op vraag van de regionale en federale energieministers, blijkt dat een transformatie van het Belgische energiesysteem naar 100 % hernieuwbare energie tegen 2050 technisch mogelijk is. Sceptici wijzen op de 300 à 400 miljard euro aan investeringen die noodzakelijk zal zijn, maar in een gezamenlijk persbericht van 12 december stellen de milieuorganisaties Greenpeace, WWF, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Inter-Environnement Wallonie dat het rapport een goede basis is om het energiesysteem van de toekomst op de rails te zetten.


De vijf organisaties vragen om werk te maken van concrete beleidsmaatregelen. “Snel in actie schieten vergroot de voordelen”, vinden ze. En ze relativeren meteen ook de in de studie gemaakte inschatting van de kostprijs. Ze vinden dat de onderzoekers België nog te veel benaderen als een energie-eiland. Jan Vandeputte van Greenpeace: ”Een systeem met 100% hernieuwbare energie is pas echt efficiënt als het een voldoende grote oppervlakte inneemt. Om het eenvoudig te stellen, kan ons land rekenen op de zon uit het zuiden als er geen wind is op de Noordzee, en omgekeerd. Dankzij een goed uitgebouwd Europees elektriciteitsnet kunnen we optimaal gebruik maken van de beschikbare hernieuwbare energie en verminderen we de nood aan grote investeringen in dure opslagcapaciteit. Het Europese Energynautics-scenario toont aan dat België in een Europese efficiënt geïntegreerde energiemarkt minder hernieuwbare energie moet produceren: 22-71 GW in 2050 in plaats van de 100 tot 200 GW die het rapport voorstelt. Dit heeft natuurlijk een zeer sterke impact op de kost van het systeem.”

Interessant is dat de studie heel wat belangrijke economische voordelen in kaart brengt. Jan Vandermosten (WWF): “Een energiesysteem dat volledig gebaseerd is op hernieuwbare energie zorgt voor minder gezondheidskosten dankzij een betere luchtkwaliteit. Bovendien maakt het ons land veel minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. Tot slot staat de energietransitie garant voor meer tewerkstelling. De transitie naar 100 % hernieuwbare energie levert maar liefst 20.000 tot 60.000 nieuwe jobs op tegen 2030. Snel investeren in onderzoek en ontwikkeling van hernieuwbare energie brengt het meest op. De studie houdt bij de berekening van de kostprijs echter geen rekening met deze financiële voordelen van nieuwe jobs en lagere gezondheidskosten.”

De organisaties dringen aan op snelle actie. Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu besluit: “Jarenlang ontbrak het onze politici aan een visie op het energiebeleid. We hopen dat dit rapport een trendbreuk inluidt.Een derde van het Europese productiepark is oud en aan vervanging toe. Onze beleidsmakers kunnen nu ons zeer onflexibele en hypergecentraliseerde productiepark uit de vorige eeuw vervangen. Hernieuwbare energie staat klaar om het roer over te nemen.”

Melody De Visscher
 

© Vivat.be 2020