BOS+: “Het gaat niet goed met de Vlaamse bossen”

In haar jaarlijkse Bosbarometer trekt natuurvereniging BOS+ aan de alarmbel. “In 2011 nam de netto bosoppervlakte in Vlaanderen verder af, met 59 hectare”, klinkt het. “Tegen eind 2012 had men ons nochtans 10.000 hectare extra bos beloofd. Van een ambitieus bosbeleid, nochtans beloofd in het Vlaams Regeerakkoord, is dus echt geen sprake.” Volgens de Bosbarometer 2012 wil de Vlaming nochtans meer toegankelijk bos en natuur in zijn buurt.

“Vlaanderen flirt nu al jaren met die ‘nulgrens’ van netto bosuitbreiding: over de periode 2007-2011, de laatste vijf jaar waarvan we officiële cijfers hebben, is er een negatieve netto-bosbalans van – 1 hectare”, aldus BOS+. Deel van het probleem is dat de boscompensatie ver achterloopt op de ontbossing. “Om een ‘gelijkwaardig’ bosareaal te verzekeren, moet bij ontbossing gecompenseerd worden. Dit kan in natura door compensatiebossen aan te planten, maar ook financieel door het storten van een bosbehoudsbijdrage in het zogenaamde Boscompensatiefonds, of door een combinatie van beide.” Die boscompensatie loopt echter een alsmaar grotere achterstand op. “Eind 2011 moest meer dan 1300 hectare van de ontbossingen van de voorbije jaren nog op het terrein gecompenseerd worden”, klinkt het.

Ook de effectieve bosuitbreiding stagneert. In 1994 stelde het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat er tegen 2007 effectief 10.000 hectare bijkomend bos gerealiseerd zou worden in Vlaanderen. Vijf jaar na de aanvankelijke streefdatum zitten we echter nog altijd maar aan 4.131 hectare. ‘BOS+ herhaalt dan ook haar dringend verzoek dat de Vlaamse overheid haar bosuitbreidingsengagementen opnieuw ernstig opneemt”, klinkt het.

Lees de volledige Bosbarometer 2012 op

www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/nieuws/item/740-bosbarometer-2012-waar-blijven-de-daden?

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020