11de Demo Groen

Op Demo Groen verzorgen vaklui de grootste Belgische demonstratie van materiaal voor tuin en groene zones, stadsreiniging, sport en spel. Afspraak op 15 en 16 september in het Park van Laken.

Demo Groen is het trefpunt bij uitstek voor professionals actief in groenbeheer, stadsreiniging, sportaccommodatie en speelpleinuitrusting. Constructeurs, importeurs en verdelers van machines en werktuigen voor het beheer van groene zones, sportvelden en recreatieparken presenteren en demonstreren er de nieuwste machines, producten en diensten.
 Tijdens deze editie wordt bijzondere aandacht besteed aan beluchting, stadsreiniging en sportaccomodatie.

Beluchting. Voor dit belangrijk onderdeel van het onderhoud van greens, sportvelden en gazons is een demonstratie voorzien van een 30-tal machines voor het verticuteren, het prikken en het wrikken, het oprapen en het bezanden van de graszode.

Stadsreiniging.
Na een eerste succesvolle deelname in 2008 presenteert deze sector deze keer het zwaardere materiaal: vuilniswagens, kolkenreinigers, sneeuwruimers en zoutstrooiers.

Sportaccomodatie. Dit op vraag van heel wat bezoekers in 2008 om naast het materiaal voor aanleg en onderhoud van de grasmat ook aandacht te schenken aan planning en bodemonderzoek, graszoden en belijnen, netten en scoreborden.

Praktische info op

www.demogroen.be

© Vivat.be 2020