Projectoproep voor initiatief voor duurzame ontwikkeling

De Stad Brussel stelt in totaal 18.000 euro aan subsidies ter beschikking voor de realisatie van lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling (LIDO) op het grondgebied van de stad.


De projectoproep kadert in de lokale Agenda 21, een actieplan van de stad met de prioriteiten rond duurzame ontwikkeling.

Brussel maakt subsidies vrij voor inwoners en bewonersgroepen die actief zijn op het grondgebied van de stad: dit kunnen individuele personen zijn maar ook wijkcomités, lokale verenigingen, scholen, oudercomités, enzovoort.

De subsidies dienen voor acties die een duurzame en positieve impact hebben op het gedrag en leefklimaat van de doelgroep. Het kan dus gaan om sensibiliseringsacties rond duurzame ontwikkeling, biodiversiteit en groene ruimtes, water, energie verminderen en hergebruiken van afval, mobiliteit, voeding en duurzame consumptie, sociale integratie, toegang tot cultuur en kennis, en nog veel meer.

De subsidies kunnen 1000 tot 2500 euro bedragen.

Wil je deelnemen? Lees dan het reglement en vul het aanvraagformulier in op

www.brussel.be
. De projectaanvragen moeten binnen zijn voor 30 juni 2011.

© Vivat.be 2020