Neem deel aan de Belgische Milieu- en Energieprijs!

Heb je een project om energie te besparen, het milieu te beschermen of hernieuwbare energiebronnen te gebruiken? Dan kan je misschien deelnemen en een prijs winnen!

 


Elk jaar sinds 2006 wordt de Belgische Energie- en Milieuprijs georganiseerd. De wedstrijd is open voor iedereen: burgers, bedrijven, steden en gemeenten, verenigingen, … . Van de voorgestelde projecten wordt verwacht dat ze hernieuwbare energiebronnen invoeren, energie besparen, en de natuur en het leefmilieu beschermen.

Het doel van de prijs is deze projecten of realisaties te doen ontdekken, de positieve initiatieven te stimuleren en aan de succesverhalen ruchtbaarheid te geven!

Wil je deelnemen? Surf dan naar www.eeaward.be en schrijf je in via het deelnemingsformulier. Opgelet! De uiterste inschrijvingsdatum is 28 maart 2011.

Als burger moet je kiezen tussen de volgende categorieën.

Eco-Citizen Award

Deze Prijs wordt uitgereikt aan een burger van wie de opmerkelijke realisaties hebben geleid tot een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het milieu in zijn leefomgeving, zijn buurt, zijn stad, zijn school, …

Young People Award

Deze prijs is bestemd voor een burger jonger dan 30 jaar die zich heeft ingezet voor de bescherming of de waardering van het milieu of de hernieuwbare energiebronnen, of die zich heeft onderscheiden in de strijd tegen de klimaatveranderingen.

Eco-Booster Award

In tegenstelling tot de andere prijzen, die tot doel hebben bepaalde realisaties te bekronen, wordt de prijs Eco-Booster toegekend aan een project waarvan de haalbaarheid werd bewezen.

Belgians Abroad Eco-Award

Deze prijs richt zich naar de Belgen in het buitenland (ondernemingen, instellingen, natuurlijke personen, ngo's, enzovoort) die ervoor gekozen hebben de Belgische milieunormen na te leven in hun buitenlandse vestigingen wanneer de Belgische normen strenger zijn dan de plaatselijke voorschriften, of die de Belgische knowhow op het vlak van energie, ecologische ontwikkeling en/of milieu in andere landen hebben gepromoot.

Binnen elke categorie worden aan de laureaten dertien trofeeën uitgereikt. Dat gebeurt tijdens een prestigieuze ceremonie die plaatsvindt op 27 mei 2011. Vertegenwoordigers uit de politieke, economische en wetenschappelijke wereld en de pers zullen eveneens aanwezig zijn.

Sinds de eerste editie in 2006 kwamen al meer dan 1000 initiatieven van hoge kwaliteit in aanmerking voor de Prijs. De Belgische Energie- en Milieuprijs wordt gesteund door Leefmilieu Brussel en minister Evelyne Huytebroeck.

Info :

www.eeaward.be

© Vivat.be 2020