Dalai Lama in België

Zijne Heiligheid de Dalai Lama, Nobelprijswinnaar voor de Vrede en geestelijk leider van het Tibetaans boeddhisme, is een van de grootste symbolen van vrede en verdraagzaamheid van onze tijd. Van 2 tot 5 juni komt hij naar België voor een aantal lezingen en onderrichtingen.

 
 


Ook al is hij politiek vertegenwoordiger en woordvoerder van een verdrukt volk én pleitbezorger van de geweldloze zaak, toch zegt de Dalai Lama van zichzelf dat hij maar een gewone

boeddhistische
monnik is. Toen hij drie jaar was, werd hij herkend als de veertiende Dalai Lama. In deze functie heeft hij een diepgaande kennis verzameld over de raadgevingen van de Boeddha en wordt hij wereldwijd erkend als een groot boeddhistisch leraar én als een toonbeeld van wijsheid en mededogen voor de wereld van vandaag.

De 3 aaneensluitende dagen van onderrichtingen staan open voor iedereen, je hoeft geen boeddhist te zijn om ze te kunnen volgen. Het centrale thema is de middenweg of anders gezegd het non-dualistische denken in combinatie met mededogen en wijsheid. De Dalai Lama staat er om bekend dat hij de ideeën van de Boeddha goed kan uitleggen en veel linken met het dagelijkse leven legt. Je moet wel van filosoferen houden om deze drie dagen uit te zitten. De voordrachten worden in het Tibetaans gegeven en in de zaal vertaald naar het Frans. Via beschikbare koptelefoons is er simultaanvertaling naar het Nederlands, Engels en Duits.

De lezing in Antwerpen is uiterst geschikt voor iedereen die wenst dat de wereld op een heilzamere manier gaat evolueren. Hier zal de Dalai Lama het hebben over “Interrelatie”, dit is de onderlinge verbondenheid tussen alles en iedereen. Als je eenmaal doorhebt dat je de anderen (je ouders, je partner, vrienden, de bakker, de boer, de stratenmaker …) en dingen (zon, lucht, water, een woning, de straten, …) buiten jezelf nodig hebt om te kunnen leven in deze maatschappij, dan zie je in dat je het best mededogend en wijs omgaat met die anderen en die dingen. De raadgevingen van de Dalai Lama kunnen je meer inspiratie en moed geven om in je dagelijkse leven mee te werken aan een betere wereld. Zijn hartelijke lach en spitsvondigheden krijg je er bovenop.

De Dalai Lama zal hier in het Engels spreken en dit wordt dan simultaan vertaald naar het Nederlands, Frans en Duits. Er zullen grote projectieschermen aanwezig zijn zodat iedereen de Dalai Lama kan zien. Op het einde zijn DVD’s van de lezing te koop.

Je kunt je inschrijven voor de 3 dagen in Brussel of alleen voor de lezing in Antwerpen of voor beide.

Info

3 dagen aaneensluitende onderrichtingen met het thema “Het pad van de middenweg” + lezing in het Sportpaleis van Antwerpen met als titel “Interrelatie, of de kunst van het gelukkig zijn”. 
Van 2/6 tot 4/6 onderrichtingen in Tour & Taxis, Av. Du port 86, 1000 Brussel : lezingen telkens om 9u30 en 14u30 
135 Euro 
5/6 om 14u30 de lezing in het Sportpaleis van Antwerpen 
10 – 20 Euro

Info + inschrijvingen
  

Om een idee te krijgen over zijn manier van onderrichten :

www.budhistmedia.com

TV, archief, 2002, zo 20 mei : Ethics for the new millennium.

© Vivat.be 2020