Wereldwaterdag

Op 22 maart worden allerlei activiteiten georganiseerd om de aandacht te vestigen op de waterproblematiek.


 


De jaarlijkse Wereldwaterdag valt op 22 maart. Het is een initiatief van de UN (Verenigde Naties) en bestaat sinds 1993. Op die dag worden lidstaten opgeroepen om de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken.

De Wereldwaterdag wordt gesteund door verschillende niet-gouvernementele organisaties (ngo´s) zoals Unicef, Unesco, WHO, WWF, ... en door vele mensen. Ze organiseren allerlei acties om de aandacht te vestigen op het feit dat wereldwijd meer dan 850 miljoen mensen geen toegang hebben tot veilig, schoon en zuiver drinkwater.

Elk jaar wordt er een thema gekozen. In 2011 is dit 'Water in de steden: de uitdagingen in verstedelijkt gebied aangaan'.
Dit jaar wordt onder andere de actie ‘Walk for Water’ gelanceerd. Miljoenen mensen stappen elke dag gemiddeld 6 kilometer om water te halen, gewoon voor hun basisvoorzieningen. Duizenden mensen zullen wereldwijd tegelijk 6 kilometer stappen om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Je kan helpen met het verspreiden van deze boodschap. Maak zoveel mogelijk mensen hiervan bewust!

Je vindt meer info over het programma op de officiële website

www.unwater.org

Om aan de actie Walk for Water deel te nemen kan je terecht op

http://walkforwater-mos.blogspot.com/

Mélody De Visscher

© Vivat.be 2020