Werelddag van de Stedenbouw voor een vernieuwend gemeentelijk ruimtelijk beleid

Op 15 november organiseert de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) in Lamot in Mechelen de Werelddag van de Stedenbouw. Een maand na de gemeenteraadsverkiezingen wil de VRP er een lans breken voor een vernieuwend gemeentelijk ruimtelijk beleid.


Zo’n beleid is dringend nodig gezien de veranderingen die er hoe dan ook aankomen, zowel sociaaleconomisch (bevolkingsexplosie, crisis), ecologisch (klimaatverandering…) als maatschappelijk (groeiende kloof tussen rijk en arm, immigratie…). De VRP schreef de nota ‘De kracht van de basis’, die de aanzet vormde voor de inhoud van de Werelddag. In die nota geeft de VRP aan dat gemeenten zelf de nodige initiatieven moeten kunnen nemen en concrete projecten moeten kunnen realiseren bij het invullen van hun ruimtelijk beleid. Vlaanderen moet hierbij ondersteunend zijn en de gemeenten niet in een keurslijf van een algemeen opgelegd beleid stoppen.

De VRP stelde een uiterst boeiend programma samen voor de Werelddag van de Stedenbouw. In de verschillende themasessies wordt er onder meer ingegaan op het verdichten van stads- en dorpskernen, de mogelijkheden van het fijnmazig openbaar vervoersnetwerk voor ruimtelijke ontwikkelingen, en het versterken van natuur en landschap in onze gemeenten.

Zoek je meer info, of wil je deelnemen aan de Werelddag van de Stedenbouw, surf dan naar

www.vrp.be/mod_calendar/werelddag-van-de-stedenbouw
.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020