Stemmen bij volmacht: leidraad.

De volgende parlementsverkiezingen hebben plaats op 18 mei 2003. De kieswet stelt Belgen die in het buitenland wonen de dag van vandaag in de mogelijkheid om aan hun plicht als burger te voldoen. Voor mensen die in België gedomicilieerd zijn, maar op de dag van de verkiezingen afwezig of verhinderd zullen zijn, bestaat er een andere mogelijkheid :
stemmen bij volmacht. Maar opgepast, een eenvoudig briefje aan een familielid geven volstaat natuurlijk niet!


Je hebt bijvoorbeeld een reis lang op voorhand geboekt en komt tot de vaststelling dat je daardoor niet in het land zal zijn op de dag van de stemming. Dan kan je op het gemeentehuis van je woonplaats een volmachtformulier gaan halen. Dit formulier kan je ook afprinten (pdf-versie) via de website www.belgium.be : gewoon 'volmacht' invullen in de zoekmachine en bingo.

Welke kiezers kunnen een volmacht geven?

  • Zieke en gehandicapte personen die zich onmogelijk zelf naar het stembureau kunnen begeven.
  • Personen die om beroepsredenen in het buitenland verblijven en hun gezinsleden.
  • Personen die op de dag van de verkiezingen moeten werken (attest van de werkgever nodig).
  • Schippers, marktkramers en foorreizigers en hun gezinsleden.
  • Personen die in de gevangenis verblijven.
  • Personen die zich niet in het stembureau kunnen vertonen omwille van religieuze overtuigingen.
  • Studenten die niet zelf naar het stembureau kunnen trekken omwille van hun studies (attest nodig van de onderwijsinstelling).
  • Personen die zich om verschillende redenen tijdelijk in het buitenland bevinden en op de dag van de verkiezingen niet kunnen opdagen in het stembureau.

In elk geval moet een attest of certificaat van de bevoegde overheid aan het volmachtformulier gehecht worden (medisch attest, attest van de werkgever, school, universiteit, geestelijke overheid,...). In het laatste geval (tijdelijk verblijf in buitenland) moet je, bijvoorbeeld wanneer je op reis zult zijn, de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen van je afwezigheid (factuur van een reisbureau, vliegtuigticket,...).

Na het verzamelen van deze bewijsstukken, moet je deze voorleggen aan de gemeentelijke overheid. De burgemeester zal beslissen of hij de aanvraag aanvaardt en je desgevallend het volmachtattest laat overhandigen. Deze stukken moeten ten laatste op de vijftiende dag voor de verkiezingen voorgelegd worden (in dit geval dus voor 2 mei 2003).

Je krijgt vervolgens dus een volmachtattest van de gemeente, dat op de dag van de verkiezingen aan de volmacht toegevoegd moet worden. De persoon die je gekozen hebt om een volmachtstem uit te brengen moet zich met deze twee documenten en zijn eigen oproeping en identiteitskaart aanbieden in het stembureau.

Aan wie kan je een volmacht geven?

Vroeger kon je enkel een volmacht geven aan je wederhelft of een verwante tot in de 3de graad. Nu kan je evenwel een volmacht geven aan om het even welke andere kiezer. Iedere kiezer mag wel maar 1 volmacht krijgen. Deze persoon moet gaan stemmen in het stembureau waardoor hij zelf opgeroepen is, maar moet zich ook begeven naar het stembureau waar jij moest gaan stemmen. Wanneer het om twee verschillende stembureaus gaat brengt dit natuurlijk heel wat werk mee. Je kan dus beter iemand uit de onmiddellijke omgeving met deze taak belasten en niet iemand die aan de andere kant van België woont...

Julia Limbourg

© Vivat.be 2020