Ouderenweek: actief ouder worden, een leven lang

Van 19 tot en met 25 november is het Ouderenweek, een initiatief van de Vlaamse Ouderenraad, de officiële adviesraad van de ouderen voor de Vlaamse Regering over alle beleidsdomeinen die ouderen in Vlaanderen aanbelangen. Europa riep 2012 uit als het jaar van het actief ouder worden en de solidariteit tussen de generaties, en daarom wil ook de Vlaamse Ouderenraad zijn steentje bijdragen om het thema onder de aandacht te brengen.

De Ouderenweek is een jaarlijks terugkerende campagne waarin de Vlaamse Ouderenraad samen met de ouderenorganisaties informeert en sensibiliseert over een bepaald thema. Het thema dit jaar is ‘actief ouder worden, een leven lang.’

Met de campagne 2012 wil de Vlaamse Ouderenraad enerzijds aantonen dat ouderen een waardevolle rol spelen in de samenleving. Actief ouder worden betekent dat je voldoende beweegt om gezond te blijven, dat je je kan inzetten als mantelzorger of vrijwilliger en dat je goed voor jezelf zorgt om je zelfstandigheid te behouden. Actief ouder worden start niet plots als je 60 bent. Het gebeurt geleidelijk aan doorheen de jaren en er moet rekening gehouden worden met ieders mogelijkheden. Het gaat ook om kansen krijgen. Kansen om langer aan het werk te blijven, kansen om de gezondheid optimaal te houden door preventie en sport, kansen om mee te blijven participeren aan de maatschappij en dit in de brede zin van het woord,… Mensen moeten ook hun eigen keuzes kunnen blijven maken en dit een leven lang.

Anderzijds wil de campagne ook de ouderen zelf sensibiliseren. Aan de hand van een checklist kunnen ouderen de ouderenvriendelijkheid van hun gemeente testen. Zijn er voldoende rustbanken? Krijgen zorgbehoevende ouderen ook de kans om zelfstandig hun stem uit te brengen bij de verkiezingen, bijvoorbeeld door een kieslokaal in een woonzorgcentrum in te richten? Is er ook een aanbod wanneer ouderen willen sporten in de namiddag?

Daarnaast vraagt de Vlaamse Ouderenraad de overheid om gepaste maatregelen te nemen zodat alle ouderen de kans krijgen om op een goede manier oud te kunnen worden.

Op de campagnewebsite

www.ouderenweek.be
is de volledige brochure van de Ouderenweek te vinden, de methodiek, alsook de visietekst rond actief ouder worden. Bovendien vind je er inspirerende praktijkvoorbeelden en leuke filmpjes.

Melody De Visscher

 

© Vivat.be 2020