Op 16 oktober valt de Nacht van de Duisternis

Op de Nacht van de Duisternis, ondertussen een Vlaamse klassieker, vragen Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Vereniging Voor Sterrenkunde aan gemeenten om zoveel mogelijk lichten te doven en om een activiteit te organiseren. Met de Nacht willen ze gemeenten ook aanmoedigen om in de toekomst meer structurele maatregelen te nemen om energie te besparen en lichthinder te beperken.


Dit jaar staat de Nacht in het teken van de biodiversiteit. In het kader van het biodiversiteitsjaar vragen de organisatoren extra aandacht voor de nadelige effecten van lichthinder en vervuiling op mens en natuur. Daarom valt de Nacht samen met het slotweekend van de Week van het Bos. Gemeenten kunnen beide evenementen combineren. Chris Dusauchoit, presentator van onder meer Dieren in Nesten en zelf een nachtraaf, is peter van de Nacht.

Meer info

over de Nacht en een interview met Chris Dusauchoit
op de site van
BBL
 

Lees ook ons artikel over lichtvervuiling in Vlaanderen:
De schaduwzijde van Bright Belgium

 

© Vivat.be 2020