Employee Volunteering Awards 2010

Nog tot 8 november 2010 kan uw bedrijf deelnemen aan de Employee Volunteering Awards. Die worden op 14 december uitgereikt aan vrijwilligersprojecten die zich inzetten om mensen te helpen hun competenties te ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.


Vrijwilligerswerk binnen bedrijven levert voordelen op voor de maatschappij, voor de werknemer en voor de werkgever. De Europese Commissie besliste om deze vorm van maatschappelijk engagement onder de aandacht te brengen tijdens het vrijwilligersjaar 2011.

Stelt uw bedrijf tijd ter beschikking van sociale organisaties die mensen helpen om hun competenties te ontwikkelen? Heeft uw bedrijf een vrijwilligersprogramma waarbij uw medewerkers opleidingen of begeleiding geven aan kinderen of jongeren? Werkt u met langdurig werklozen om hun terugkeer naar de arbeidsmarkt te faciliteren? Of hebt u vrijwilligersprogramma’s die de inzetbaarheid van 50-plussers op de arbeidsmarkt verhogen?


Alle Belgische bedrijven (inclusief internationale bedrijven en overheidsinstanties) die deel nemen krijgen de kans op Belgisch en op Europees niveau onder de aandacht te komen. Onder andere het maandblad FORWARD en het forum HR Tribune brengen verslag uit. De winnaars van de worden eveneens genomineerd voor de European Voluneering Awards die in maart 2011 in Londen uitgereikt worden.

Deelnamedossiers moeten voor 8 november ingestuurd worden. De awardsceremonie vindt plaats op 14 december 2010 bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Meer info op de website van Business & Society Belgium

© Vivat.be 2020