Duurzame mobiliteit in Kaaitheater

Op 30 november, tussen 9 en 17, organiseert Oikos in Kaaitheater een congres over duurzame stedelijke mobiliteit, onder de naam "Moving Minds/After The Car".

 


Recente discussies en projecten inzake mobiliteit worden nog steeds gedomineerd door een autogericht denken uit de 20ste eeuw. Denk maar aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen of de verbreding van de Brusselse Ring. Nog steeds heerst het paradigma dat er meer infrastructuur gebouwd moet worden voor het groeiend verkeer.
Vereist de klimaatwijziging geen nieuw inzicht? Het voortrazend verkeer heeft immers heel veel negatieve effecten op de gezondheid en de kwaliteit van stedelijk leven.

Een aantal steden toont dat een ander denken en handelen op vlak van mobiliteit mogelijk is, en hoe steden zich kunnen ontwikkelen op een wijze die toegankelijkheid én levenskwaliteit verhoogt.

"Moving Minds/After The Car" brengt deze goede voorbeelden in beeld en zet de verbeelding in om over een nieuw mobiliteitsparadigma na te denken.

Info: Moving  Minds, 30 november, 9-17u in Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel - 10 euro. Websites :

www.kaaitheater.be
en
www.oikos.be
.

© Vivat.be 2020