Akkoord op de VN-klimaattop in Cancun

De deelnemende landen aan de VN-klimaattop in Cancun, in Mexico, hebben een akkoord bereikt over maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 


De 190 landen beslisten een ‘Green Climate Fund’ op te richten. Het fonds zal de ontwikkelingslanden helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. De rijkere landen hebben beloofd om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar bij te dragen tot het fonds, maar de financiering zal in de toekomst besproken worden.

De ontwikkelingslanden zullen geholpen worden om hun bossen en tropische regenwouden te beschermen. Mogelijk komt er een financiële compensatie door de rijkere landen. In dat verband zijn er alleen maar vage afspraken, verdere onderhandelingen zullen nodig zijn om alle maatregelen te treffen.

Er is ook sprake van een controlesysteem om de efficiëntie van de klimaatmaatregelen af te toetsen, een belangrijke eis van de Verenigde Staten.

Reactie van de milieuorganisaties

Milieuorganisaties als Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu zijn blij dat er iets uit de bus is gekomen, al is het voor hen ruimschoots onvoldoende. "Het vertrouwen in het multilateraal overleg onder de vleugels van de Verenigde Naties is gered, het klimaat echter nog lang niet", zei An Lambrechts van Greenpeace aan de VRT. Bij het Wereld Natuur Fonds (WWF) spreekt men van een "bescheiden vooruitgang".

Oxfam, de organisatie voor eerlijke handel, is positief over het akkoord, ook al vraagt de organisatie dringend nieuwe maatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

De internationale milieuorganisatie Friends of the Earth is heel wat kritischer. Voor hen is het akkoord "een zwak pakket dat de wereld geen stap dichter brengt bij een correcte en sterke aanpak van de klimaatverandering". De enige verdienste is dat de onderhandelingen niet compleet zijn stilgevallen, luidt het.

Voor de milieubewegingen moet deze overeenkomst het pad effenen voor een globaal klimaatakkoord op de volgende klimaatconferentie in Durban, in Zuid-Afrika, eind volgend jaar.

© Vivat.be 2020