18de VN-Klimaattop begint op 26 november in oliestaat Qatar

Van 26 november tot en met 7 december vindt in het Qatarese Doha de 18de Klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Na de grote verwachtingen rond (en ontgoochelingen na) de vorige toppen, in Kopenhagen en Durban, is er dit keer tot nu toe veel minder aandacht geweest. Maar er is wel al kritiek.

De critici noemen het cynisch dat de top georganiseerd wordt in Qatar, een land dat zelf een belangrijke olieproducent is en tot nu toe constant tegen een ambitieus klimaatverdrag stemde. Qatar is zelfs de slechtste klimaatleerling in de klas: het heeft met 55,4 ton CO2 per inwoner namelijk de hoogste voetafdruk ter wereld. Bovendien zal de Qatarese vicepremier Abdullah bin Hamad Al-Attiyah de top leiden. Hij moet er mee voor zorgen dat er een ambitieus verdrag gesloten wordt dat de klimaatopwarming beperkt tot 2 graden Celsius. Onderzoek van de Wereldbank heeft namelijk uitgewezen dat we afstevenen op een wereld die gemiddend vier graden warmer wordt, wat desastreuze gevolgen zou hebben. Recentelijk sprak Al-Attiyah zich echter nog maar eens positief uit over fosiele brandstoffen, terwijl klimaatexperten stellen dat de wereld steenkool, olie en gas moeten afzweren als energiebronnen.

In de eerste week zullen vooral ambtenaren het voorwerk doen en onderhandelen over de details van het toekomstige klimaatakkoord, en vanaf 3 december schuiven dan milieuministers en enkele wereldleiders aan om politieke beslissingen te nemen. Op de agenda staan een vervolg op het Kyotoprotocol, klimaathulp voor ontwikkelingslanden en een nieuw en bindend wereldakkoord dat in 2015 zou moeten aangenomen zijn.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020