Negende editie Dikketruiendag op 20 februari

Op 20 februari organiseren Milieuzorg Op School en Ecocampus de negende editie van Dikketruiendag. De actie is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wijze aangehouden kunnen worden.


Het is de bedoeling om met de Dikketruiendag zoveel mogelijk leerlingen, leerkrachten, directies en ander schoolpersoneel te sensibiliseren om te zorgen voor een energiezuinige school. Eenvoudige maatregelen, zoals lichten doven bij het verlaten van een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstellen ... kunnen heel wat energie besparen als ze structureel aangehouden worden. En verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het verhoogde broeikaseffect en de daaraan gekoppelde verandering van het klimaat. De campagne richt zich vooral naar het onderwijs, maar dat belet natuurlijk niet dat je ook thuis of op het werk kan meedoen.

Op de site

www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag
vind je alle info over de Dikketruiendag. Je vindt er voorts ook de historiek van de campagne, tips voor energiebesparing, inspirerende voorbeelden, campagnemateriaal ... en een lespakket om ook in de klas aan het thema te werken.

Melody De Visscher

© Vivat.be 2020