Brusselse beuk krijgt eigen blog

Als bomen konden spreken, wat zouden ze dan vertellen over de impact van klimaatverandering en vervuiling op hun gezondheid? Talking Tree, een opmerkelijk initiatief van het wetenschappelijk blad Eos, houdt een honderdjarige beuk ergens in Brussel de microfoon voor.


De boom in kwestie staat in Brussel. Om de gevolgen voor de gezondheid van de bomen te meten, is de beuk uitgerust met speciale apparatuur om zoveel mogelijk data te verzamelen. Het gaat onder meer om een CO2-meter, een lichtmeter, een weerstation (neerlag, wind en temperatuur) en een decibelmeter. Gegevens over fijn stof en ozon komen van een naburig meetpunt van IRCEL (de intergewestelijke cel voor het leefmilieu).

De boom krijgt ook een webcam en een microfoon. Een speciaal ontwikkeld computerprogramma vertaalt de zo verkregen gegevens in ‘mensentaal’. De boom twittert erop los en laat via sociale media (Facebook, YouTube, Flickr en Soundcloud) weten ‘hoe hij zich voelt’.

Voor Eos is de "pratende boom" een opmaat voor zijn Low Impact Maand in november. Wie in die maand via

www.eoslowimpactmaand.eu
  zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen, kan zich vanaf vandaag op de site daarvoor inschrijven.

Deelnemers krijgen vanaf 1 november tips in hun mailbox om groener om te gaan met elektriciteit, water, verwarming, mobiliteit, voeding en afval. Voor de correcte berekening van de ecologische impact werkt Eos samen met de milieuorganisaties Ecolife en Natuurpunt.

Op de website vullen de deelnemers hun inspanningen in, waardoor ze punten kunnen verdienen, en hun score vergelijken met de andere deelnemers. De website is ook de plek waar ze wetenschappelijke achtergrondinformatie en interessante links vinden en ze zelf vragen kunnen stellen en tips, foto’s en filmpjes posten.

Volg het wel en wee van de Talking Tree op de website

www.talking-tree.com
of via
Facebook

www.eoslowimpactmaand.eu

© Vivat.be 2020