België vervuilt meer dan vorig jaar

Op de Climate Change Performance Index 2011, die elk jaar 57 landen met de grootste CO2-uitstoot evalueert, is België van de 16e naar de 17e plaats gezakt.

 


Net als vorig jaar neemt geen enkel land voldoende maatregelen om de toename van de wereldtemperatuur in de toekomst te beperken tot 2 procent. De auteurs van de Climate Change Performance Index 2011 beslisten om de drie eerste plaatsen onbezet te laten.

De 57 landen met de grootste CO2-uitstoot zijn wereldwijd verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de uitstoot van broeikasgassen.

Brazilië neemt de 4e plaats in. Het land verbeterde zijn quotering sinds vorig jaar door meer diplomatieke inspanningen inzake klimaatthema’s in de voorbereiding van de ‘Rio-plus-20’-top in 2012.

Zweden, Noorwegen, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en India staan als volgende op de rangschikking. China staat 56e (vorig jaar 52e) en is verantwoordelijk voor 22,29 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het rapport zegt dat het land intensief programma’s uitvoert op het vlak van energiebesparing en hernieuwbare energie.

Over de VS zeggen de auteurs dat Obama de klimaatmaatregelen een boost heeft gegeven, maar ze hekelen het feit dat de VS door het gebrek aan concrete doelen internationaal niets voorstelt. De Verenigde Staten zakten van de 53e naar de 54e plaats, met 19,05 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

En België? Wij zijn gezakt van de 16e naar de 17e plaats.Wat energieverbruik betreft moet België veel meer inspanningen leveren. We daalden voor deze rubriek op de ranking van de 20e naar de 28e plaats. De auteurs baseren zich hierbij wel op data uit de periode 2006-2008. Voor de CO2-uitstoot is er nog een 13e plaats weggelegd, maar wat het primaire energieverbruik per inwoner betreft daalt ons land verder van de 50e naar de 52e plaats. Ook op het vlak van klimaatbeleid doen wij het slecht. Het nationaal klimaatbeleid haalt de 45e plaats, ons internationaal klimaatbeleid de 34e plaats.

Ons land haalde wel de beste scores voor de uitstoottrends in de periode 2003-2008. Globaal genomen stijgt ons land voor deze rubriek van de 11e naar de 8e plaats. Binnen deze rubriek haalt industrie de 9e plaats, voor verkeer is er een 16e plaats, voor luchtvaart een 13e en voor woningen is er een 18e plaats. Bij energie is er een 16e positie voor elektriciteit en een 8e voor hernieuwbare energie.

Deze klimaatindex wordt jaarlijks opgemaakt door het Climate Action Network (CAN) en het Duitse Germanwatch en meet klimaatprestaties van de 57 landen met de grootste CO2-uitstoot. De evaluatie is voor 80 % gebaseerd op objectieve gegevens met betrekking tot uitstootniveaus en -trends. De punten voor de gevoerde nationale en internationale klimaatpolitiek, die goed zijn voor de overige 20 procent, worden toegekend door 190 experts afkomstig uit de betrokken landen.

© Vivat.be 2020