Klacht indienen bij de Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsman pensioenenBen je gepensioneerd of ga je binnenkort met pensioen en heb je een probleem met een pensioendienst? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de Ombudsdienst Pensioenen. Alles over deze kosteloze procedure in dit artikel.


Deze klachten kunnen slaan op de activiteiten of het functioneren van de pensioendiensten, waaronder bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Het vaststellen van wettelijke pensioenrechten, het bedrag of de uitbetaling van pensioenen kunnen eveneens aanleiding geven tot het openen van een dossier.

In principe moet de aanklager zelf zijn klacht indienen en kan deze dus niet door een derde ingediend worden, behalve wanneer deze over een volmacht beschikt. Deze klacht kan overgemaakt worden aan de ombudsdienst per fax, met de post of via e-mail of door persoonlijk mondeling de zaak bij de ombudsdienst aan te brengen. Telefonische klachten zijn daarentegen niet ontvankelijk. De website van de Ombudsdienst Pensioenen biedt klachtformulieren aan die toelaten het probleem optimaal te omschrijven.

Gevolg aan de klacht

De ombudsmannen van de pensioenen stellen dat ze uw klacht aan een "objectief en onpartijdig onderzoek in alle onafhankelijkheid" zullen onderwerpen.

De aanklager krijgt een ontvangstmelding toegestuurd (met vermelding van de naam van de persoon die het dossier zal behartigen) binnen de vijf dagen na de ontvangst van de klacht. Eventueel zal de Ombudsdienst de aanklager contacteren om bijkomende informatie te vragen.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?