Hoe kies je veilig speelgoed?

Het spreekt vanzelf dat we onze kinderen en kleinkinderen speelgoed willen geven dat er leuk uitziet, maar dat ook goed en veilig is. Waar moeten we dan precies op letten?

 


Kinderspeelgoed moet aan een pak eisen voldoen aangaande veiligheid, alvorens het een CE-label krijgt. Maar zelfs wanneer het label aanwezig is, geeft dit geen garanties. Er is namelijk nauwelijks controle op de naleving van de CE-normen.
Ouders en toezichters moeten ook steeds zelf hun verantwoordelijkheid opnemen en controle uitoefenen over de kinderen en de manier waarop die met hun speeltjes omgaan.

CE-norm is geen kwaliteitslabel

De CE-norm bepaalt op Europees niveau een aantal veiligheidsvoorschriften en normen waaraan het speelgoed moet voldoen, alvorens het in de handel mag worden gebracht. Deze normen gelden op het gebied van brandveiligheid, chemische samenstelling, leeftijdsaanduiding, enzoverder.
Een adder onder het gras vormt het feit, dat het CE label door de fabrikant zelf wordt aangebracht op het moment dat hij vindt dat zijn product beantwoordt aan de eisen gesteld door de Europese Gemeenschap. Hij mag het product dan ook zonder verdere controle op de markt brengen. 

Chemische stoffen

Onlangs werd door Test-Aankoop nog eens gewaarschuwd voor speelgoed, met name speelmatten en vloerpuzzels in EVA (ethyleenvinylacetaat), dat gevaarlijke, kankerverwekkende chemische stoffen zoals ftalaten bevat. De solventen in het speelgoed worden geleidelijk afgegeven, maar het grootste deel verdampt tijdens de eerste veertien dagen van blootstelling aan de lucht. Als u uw kind desondanks toch een vloerpuzzel wilt kopen, leg hem dan eerst veertien dagen uit de verpakking zodat de meeste giftige stoffen ontsnapt zijn voor uw kind ermee gaat spelen. De nieuwe Europese richtlijn inzake veiligheid van speelgoed verbiedt overigens dit soort speelgoed, maar spijtig genoeg gaat de richtlijn pas in 2011 van kracht.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?