De invloed van tv op kinderen

Theorieën spreken elkaar tegen

Geweld zien kan tot bepaalde gedragingen lijden, maar dat gebeurt niet altijd. Of iemand beïnvloedbaar is door televisiebeelden, hangt ook af van het karakter van het kind en de situatie waarin het zich bevindt. Daarom is er ook geen eenduidig antwoord mogelijk op de vraag welke invloed de televisie heeft op kinderen. Geweld op tv is natuurlijk geen goed voorbeeld, maar niet alle onderzoekers zijn het erover eens dat het een negatief effect heeft op het gedrag van een kind.
Volgens onderzoek is de invloed van televisie op kinderen terug te brengen tot twee verschillende theorieën. De stimulatietheorie gaat ervan uit dat het zien van geweldbeelden leidt tot imitatie en/of versterking van agressief gedrag bij kinderen. Vooral de films waarin kinderen echt meeleven met het hoofdpersonage zijn in dit geval de schuldige. De goeden vechten tegen de slechten en kinderen identificeren zich met “de held”. Ze nemen dan ook zijn gedrag over in hun spelletjes.
Daarnaast is er de reductietheorie. Deze gaat ervan uit dat het zien van geweldbeelden juist tot een vermindering van agressief gedrag leidt. Vooral sommige harde geweldfilms zorgen voor deze reactie. Kinderen kunnen dan een afkeer krijgen van geweld. Natuurlijk kunnen de kijkers in dit geval wel gewend raken aan geweld, als ze de beelden vaak zien. Onder andere de afschuwelijke oorlogsbeelden in het journaal zorgen voor gewenning. De eerste keer wanneer kinderen zulke beelden zien, schrikken ze en zijn ze ervan onder de indruk. Maar als ze elke dag oorlogsbeelden te zien krijgen, voelen ze zich er niet meer bij betrokken.
 

 


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?