Bereken de ecoscore van je wagen!

Op www.ecoscore.be kan je controleren of je auto milieuvriendelijk is. Je vindt voor nieuwe of oude voertuigen, voor elk merk en model een score gelegen tussen 0 en 100. Hoe hoger de ecoscore ligt, hoe groener je wagen is!


Automerken gebruiken milieugerelateerde kenmerken zoals de CO2-uitstoot steeds vaker als verkoopsargument. Er wordt echter niet altijd een volledig beeld gegeven van de milieu-impact van een wagen. Daarom heeft de Vlaamse overheid voor elk merk en model een ecoscore bepaald. Die vind je terug op de website

www.ecoscore.be
.

Hoe werkt het? Aan elk voertuig is er een ecoscore toegekend. Die ligt tussen 0 en 100. Hoe dichter een voertuig bij 100 komt, hoe milieuvriendelijker het is!

De ecoscore houdt rekening enerzijds met de emissie van broeikasgassen (voornamelijk CO2) die een opwarming van de aarde tot gevolg hebben, en anderzijds met emissies die een rechtstreeks negatieve impact hebben op de gezondheid van mensen (zoals fijn stof, stikstofoxiden, e.a.). Ook de impact van bepaalde emissies op ecosystemen wordt in rekening gebracht, en in mindere mate ook de geluidsproductie.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?