De strijd tegen kanker

Volgens een recent onderzoek zal gemiddeld één Vlaming op drie ooit kanker krijgen.  Een erg verontrustende uitspraak, maar de wetenschap zit ook niet stil. Zo introduceerde de geneeskunde de afgelopen twintig jaar allerlei behandelingen tegen kanker. Een overzicht! 


Behandeling op maat

Er bestaan zoals bekend verschillende soorten kankers. De schaal waarop de ziekte voorkomt, is niet voor elke soort dezelfde. De meest voorkomende zijn blaaskanker, borstkanker, dikkedarmkanker, longkanker, maagkanker, non-hodgekinlymfomen en prostaatkanker. Elk van deze soort, in rekening gebracht met andere bepalende factoren, vraagt een specifieke behandeling.

Wat de beste behandeling tegen kanker is, is zeer persoonlijk. Factoren die vaak meespelen zijn de conditie en leeftijd van de patiënt en het stadium waarin de kanker zich bevindt. Elke soort kanker vraagt ook een andere behandeling. Soms volstaat een simpele operatieve ingreep. Als de kanker in een vroegtijdig stadium zit, is het meestal voldoende om het gezwel te verwijderen. Helaas ondervinden artsen vaak dat kwaadaardige tumoren zich zeer agressief verspreiden en dan is een combinatie van de hieronder beschreven behandelingen een beter plan.

Radiotherapie

Bestraling valt medisch gezien onder de noemer ‘radiotherapie’. De behandeling bestaat uit een radioactief geladen stralenbundel die gericht wordt op de plaats waar de kankercellen zich bevinden of bevonden. Ze zullen de tumoren helemaal of gedeeltelijk vernietigen. Bestralingskuur, -intensiteit en –schema (aantal bestralingen) verschillen van patiënt tot patiënt.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?