Wie is de machtigste Belg van de wereld?

Etienne 'Steve' Davignon (1932) is de enige Belg die regelmatig vernoemd wordt in de grote samenzweringstheorieën die sinds de jaren ’90 wereldwijd de ronde doen, op zich al reden genoeg om hem de machtigste Belg van de wereld te noemen.


Burggraaf Davignon is erevoorzitter van de beruchte Bilderberggroep, een elitair genootschap van staatshoofden en industriëlen die sinds 1954 ieder jaar op een geheime locatie (tot de pers erachter komt) bij elkaar komen om de gang van zaken in de wereld te bespreken. En volgens de believers ook te sturen. De Bilderberggroep zou gewoon een dekmantel zijn van de gevreesde Illuminati, zoals die de geschiedenis door de eeuwen naar hun hand hebben gezet. In 2004 vond de conferentie plaats in het Italiaanse Stresa. Naast Davignon waren er nog vier Belgen aanwezig: prins Filip, ex-premier Jean-Luc Dehaene, die duidelijk zijn plaats heeft gevonden in de haute finance, Jean-Pierre Hansen, voorzitter van de Frans-Belgische industriereus Suez-Tractebel en Dominique Struye de Swielande, de Belgische ambassadeur bij de NAVO.

Etienne Davignon, geboren in 1932 als zoon van een bekende diplomaat, was tot diep in de jaren ’80 vooral bekend als politicus. Hij schopte het tot kabinetschef van de socialistische minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak en vice-voorzitter van de Europese Commissie. Pas toen hij het voorzitterschap in 1985 aan zijn neus voorbij zag gaan (ten voordele van Jacques Delors), stortte hij zich voltijds in het zakenleven.

Het aantal functies en mandaten dat de burggraaf uitoefent, is allang niet meer te tellen, en Davignon was in de jaren ’90 als vice-voorzitter van de Generale Maatschappij rechtstreeks betrokken bij de uitverkoop van een aantal bedrijven die tot dan toe beschouwd werden als onmisbare pijlers van de Belgische economie: Bank Brussel Lambert, Generale Bank, Royale Belge, Petrofina, Electrabel, AG, GIB, Tractebel… Terwijl Davignon samen met zijn partner in crime Maurice Lippens toch bij uitstek het oude België vertegenwoordigde, unitair denkend, koningsgezind en fier op het vaderlandse patrimonium.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?