Hoe Prison Break de tattoo weer fashionable maakt

Sinds de topreeks Prison Break zijn tattoos weer helemaal in. Waar tatoeages in het verleden doorgaans gelinkt werden aan stoere zeelui, bleken ze in de serie een clevere manier om verstandige mensen te misleiden.De oudste menselijke tattoos in het biologische museum zijn 5300 jaar oud. Ze zitten op een kadaver dat in het ijs bewaard bleef. Waarschijnlijk werd er al veel vroeger getatoeëerd. Het ontbreekt ons echter aan menselijke huid die de tand des tijds heeft doorstaan.

Uit rapporten van primitieve culturen weten we dat er een veelheid van redenen bestond om het lichaam te verfraaien met tattoos of piercings. Het was een manier om zich van anderen, al dan niet in groep, te onderscheiden. Dit was vooral in de stammentijd van essentieel belang. Het verhoogde het stamgevoel en de hiërarchie binnen de stam, en zodoende ook de voortplantingskansen. Tattoos werden gezet met primitieve middelen als hout- of botsplinters, later met behulp van natuurlijke inkt en kleurstoffen.

Jong en onbezonnen

De menselijke evolutie is pas in een heel laat stadium verrijkt met grootschalige beschaving. Ook tijdens de geestelijke ontwikkeling van een individu is er een sterker staminstinct aanwezig tijdens de jeugd, voordat de hersenen volledig ontwikkeld zijn. Het grootschalige besef treedt pas op ergens rond het 25ste levensjaar. Dit verklaart waarom het primitieve gedrag van jeugdbendes aftempert eens dat de hersenen volledig ontwikkeld zijn. Dit is de biogrammatische verklaring waarom vele tatoeages op erg jeugdige leeftijd worden aan gebracht, en waarom zo velen er spijt van hebben op het moment dat ze beseffen dat ze hun verdere leven in een grotere beschaving dienen te functioneren.

De tatoeagekunst werd verspreid door wereldreizigers. Ook de pionerende zeelui uit de lage landen kwamen in aanraking met culturen waar er volop getatoeëerd werd. Zij namen deze techniek mee naar huis en gingen ook elkaar tatoeëren. Het is dan ook logisch dat de eerste tattoo-shops hun deuren openden in havensteden als Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. 


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?