Insecten snoepen. Trick and treat!

Vergelijk het opgetelde gewicht van alle levende insecten met dat van de menselijke aardbewoners en de weegschaal slaat onverbiddelijk door in het voordeel van de eerste groep. De biomassa van het totale mierenbestand alleen al is even verpletterend als een rotsblok op een smurfendorp. Waarom geen munt slaan uit dit overwicht? klinkt het bij bio-ingenieurs en overtuigde insectensnoepers, voor wie insecten een milieu-efficiënt alternatief vormen voor vlees.


Slachtvee zonder uitstoot

Voornamelijk de westerse beschaving kijkt nog kokhalzend neer op deze miskende, voedzame lekkernijen. Het zal niet verrassen dat net die 20% van de wereldbevolking ook 80% van de milieu-overlast berokkent. Met name Europa en Noord-Amerika lijden nood aan waardevolle alternatieven om vervuiling door overconsumptie tegen te gaan.

Het vervangen van vlees door insecten kan helpen om het broeikaseffect te bestrijden. Er is minder water en voer nodig om insecten en wormen te kweken, terwijl kuddevee, net als verbrandingsmotoren, te boek staat als kwalijke uitstoter van CO2. Op wereldvlak wordt 18% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen toegekend aan vleesproductie.

In de grootste delen van de wereld staan rupsen, sprinkhanen, kevers, bijen en wespen, wantsen, mieren, termieten, mieren en muggen sinds jaar en dag op het menu en worden ze in de eerste plaats beschouwd als lekkere snacks. Insecten zijn zeer voedzaam en een goede bron van eiwitten, energie en vitaminen. Ze zouden ook heilzaam zijn tegen hoge bloeddruk. In Europese keukens worden ze met mondjesmaat bespreekbaar en zal er nog heel wat culinaire poespas aan voorafgaan eer ze 'naast de patatten' op ons bord verschijnen.Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?