Greenpeace zet Kris Peeters onder druk

Op 10 oktober moet België een beslissing nemen over de vermindering van z’n CO2-uitstoot. Brussel en Wallonië hebben al verklaard de doelstelling van -30 % te steunen maar Vlaanderen houdt de boot af. Greenpeace heeft dus een campagne gelanceerd om Vlaams minister-president Kris Peeters positief te beïnvloeden. Zal hij de juiste beslissing nemen?


Op 10 oktober moet België z’n standpunt geven over de vermindering van C02 van de EU in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Brussel en Wallonië hebben hebben verklaard de doelstelling van -30 % te steunen. Vlaanderen weigert daarentegen over de 20 % te gaan. Het probleem is dat een vermindering van 20% te laag is om een ontsporing van het klimaat te voorkomen.

Het is ook merkwaardig dat Kris Peeters deze beslissing neemt, want studies roemen de economische voordelen van een ambitieuzer klimaatbeleid. Een reductiedoelstelling van 30% zou voor België een jaarlijkse groei van het bbp met 0,6 % betekenen!

Greenpeace heeft een campagne gestart om de Vlaamse minister-president Kris Peeters positief te beïnvloeden en hem te helpen om van mening te veranderen. Op www.krispeetersfilm.be is Kris Peeters vermomd als Harry Potter die moet strijden tegen boze geesten die hem influisteren dat hij zich beter vastklampt aan het conservatieve doel van 20 % minder CO2-uitstoot. De milieuorganisatie hoopt de minister-president te overtuigen de magische formule van 30 % uit te spreken.


Delen

© Vivat.be 2014

Contact | Wie zij wij?